• En eksklusiv markedsplan for Studio Jobbsprek. 

   Oseberg, Mathias Ottesen; Navarsete, Roger; Nguyen, Mai Linn M. (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Vi har i denne oppgaven utarbeidet en markedsplan for Studio Jobbsprek i Oslo. De er et luksustreningssenter som tilbyr hard og svært tilrettelagt trening med en totalopplevelse. Kontakt med Frode Raunehaug, som er en av ...
  • En til en markedsføring på internett 

   Kyte, Daniel Waage; Berntsen, Charlene Arlette (Bachelor thesis, 2016-11-21)
   En til en markedsføring har de siste 20 årene etablert seg som en av de mest virkningsfulle verktø-ene i en markedsføreres repertoar, og begrepet inngår som en del av ulike markedsføringsprogram-mer verden over. ...
  • Key Account Management i Atea 

   Strand, Christian; Westby, Henrik; Sandli, Jonas (Bachelor thesis, 2014-01-06)
   I første del av oppgaven blir problemstillingen for oppgaven presentert og det blir gjort rede for teoretiske prinsipper bak ideen om key account management. Videre følger en presentasjon av bedriften Atea, deres markedsområder ...
  • Samfunnsansvarlig markedsføring (CSR): Påvirkningen ”fit” og personlig relevans har på forbrukerresponser til CRM-tiltak 

   Sørvik, Camilla Kongskog; Hjelle, Elise (Master thesis, 2016-11-07)
   Temaet for denne masteroppgaven er “Corporate Social Responsibility” (CSR). Av Vaaland et al. (2008) defineres begrepet slik: Corporate social responsibility is management of stakeholder concern for responsible and ...
  • Servicekvalitet og påvirkning av kundens lojalitet 

   Jakobshaug, Lene S.; Shaltout, Mohamed (Bachelor thesis, 2012-11-28)