• Hvordan kan markedsføring og salg reguleres i et norsk cannabismarked 

      Evensen, Simen; Engedahl, Markus (Bachelor thesis, 2020-06-17)
      Vi har i løpet av denne oppgaven gått igjennom hvordan et norsk cannabismarked kan bli regulert, samt sett på markedsføring og salg innenfor dette markedet. Dette har vi gjort 3 gjennom å se på ulike reguleringsmodeller ...