• En studie om selvledelse i praksis. 

      Ellingsen, Nikolas; Folkestad, Henrik; Borgen, Christian Fredril (Bachelor thesis, 2014-10-20)
      Formålet med denne oppgaven har vært å studere bruken av selvledelse i to ulike bedriftsstrukturer blant unge mennesker som nylig har startet sin karriere. Problemstillingen er i hvilken grad brukes selvledelse, i ...