• Krisehåndtering og omdømme. 

      Kvalsund, Lise-Mari Soria; Kvifte, Nicoline (Bachelor thesis, 2014-10-15)
      Denne oppgaven omhandler hvordan organisasjoner håndterer en krise både før, under og etter en krise har oppstått. Vi ønsker å avdekke hvilke effekter krisehåndtering har på en organisasjons sitt omdømme, samt om ...