• Vellykket CRM - en kvalitativ studie om fellestrekk for suksess 

      Engberg, Tine Kirkeby (Bachelor thesis, 2017-10-09)
      CRM står for Costumer Relationship Managment og betyr på norsk kunderelasjonshåndtering. CRM er en teknologisk løsning for håndtering av kundeinformasjon, men fremfor alt en strategi for å ivareta kunderelasjoner og ...