• Nordfjords ulike sider: turismens konsekvenser. 

      Søegaard, Oda; Grodås, Nicole Pacheco Valle (Bachelor thesis, 2021)
      Formålet med oppgaven er å utforske hvilke tiltak organisasjoner og virksomheter i Nordfjord iverksetter som bidrar til en mer bærekraftig vekst i reiselivet. Samtidig ønsker vi å avdekke hvilke hindringer og utfordringer ...