• Holdning og atferd mot delfiner i fangenskap 

      Strand, Kristine; Follo, Gro Karina Stoa (Bachelor thesis, 2016-11-10)
      Formålet var å finne ut om det er en sammenheng mellom holdning og atferd blant generasjon Y og Z. Dette for å få en indikasjon på unge voksnes grad av positiv eller negativ holdning til delfiner i fangenskap. Interessen ...