• Det digitale paradigme: Et skifte i kvalitetsdimensjoner 

   Knigge, Angelika; Johnson, Eivind Aamodt; Mjærum, Nikolai (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i Sussnas (2015) fire dimensjoner for digital servicekvalitet. For å belyse hvilke faktorer som har størst påvirkning på tilfredshet og lojalitet hos brukerne til bedriftene Google, Facebook ...
  • Digitale medier: en erstatning for ansikt til ansikt kommunikasjon? 

   Sørvik, Camilla; Stensbøl, Guro; Kvalsund, Helene Westgaa (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Formålet med denne oppgaven har vært et ønske om å avdekke hvilke hindre norske bedrifter møter under kommunikasjon, både gjennom ansikt til ansikt kommunikasjon og gjennom digitale kommunikasjonskanaler, ved internasjonale ...
  • Påvirker digitale distribusjonskanaler utøvelsen av Revenue Management? 

   Solheim, Mathilde; Jønland, Mari (Bachelor thesis, 2017)
   Dagens hotellnæring er dominert av de store kjedene, som alle praktiserer Revenue Management. Vårt formål med oppgaven, og problemstillingen vår er å kartlegge “ Hvordan påvirker det digitale distribusjonslandskapet ...