• Effektmålingens rolle for resultater innen online videoannonsering 

      Moe, Jonas; Liabø, Gina Long (Bachelor thesis, 2017-10-09)
      I denne oppgaven har vi forsket på hvordan effektmåling påvirker resultater innen online videoannonsering. Effektmåling er et tema som har blitt forsket mye på, og fortsatt forskes mye på. Ettersom video formatet har fått ...