• Hvilke faktorer påvirker holdninger til kjøp av elbil? 

   Strømme, Jens Oscar (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   Siden 1997 har det vært en kraftig økning av elbiler på bilmarkedet. På det norske bilmarkedet står elbil for 16, 5 prosent av alle nyregistrerte biler ved siden av bensin, diesel og hybrid – bil. Flere attraktive ...
  • Strategisk bruk av sub-brands, et case-studie om Nissan. 

   Erichsen, Rune; Fosse, Kjartan (Bachelor thesis, 2014-10-20)
   Formålet med denne oppgaven er å se hvordan et undermerke kan bidra til å endre mormerkets posisjon. Oppgaven handler om Nissan Leafs påvirkning på mormerket Nissan, men funnene kan være interessant også for andre ...