• Behovet til investoren ved Equity crowdfunding 

      Abrahamsson, Ine Sofie; Møller, Marthe; Langseth, Lise; Trengereid, Amalie (Bachelor thesis, 2021)
      Markedet for crowdfunding utfordrer den tradisjonelle bankvirksomheten for oppstarts- og små bedrifter. Hvorav bedrifter søker kapital fra enkeltpersoner. Til tross for økt vekst i markedet er det likevel lite forskning ...