• Kan en festival bidra til destinasjonsutvikling? 

      Wold, Martine Svendsen; Søgnen, Tina Victoria (Bachelor thesis, 2014-10-14)
      Vår oppgave omhandler samspill mellom en destinasjon og en festival. Vår problemstilling er som følger: Er samspill mellom en destinasjon og en festival avgjørende for destinasjonsutvikling? Formålet med oppgaven er å ...