• Kjøpsbeslutninger og holdninger til Corporate Social Responsibility 

      Nordahl, Silje Emilie; Thomsgård, Helene Henriksen (Bachelor thesis, 2016-11-21)
      Vår interesse for Corporate Social Responsibility (CSR) var utgangspunktet for besvarelsen, og vi ønsket å forske spesielt på kunder sin holdning til CSR. På bakgrunn av dette formulerte vi følgende problemstilling: ...