• Merker i endring 

   Svartangen, Julie; Staszak, Izabela; Tangeland, Kevin Christian (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   I denne bacheloroppgaven forsøker vi å belyse hvordan man kan ivareta kunderelasjoner når merker går igjennom endringer, og hvordan riktig kommunikasjon kan være med på å bidra til dette. Forbrukernes behov endrer seg ...
  • Påvirkes holdninger av en native annonse? En studie som tar for seg effekten av persuasion knowledge og motivasjon til involvering. 

   Henriksen, Cecilie; Harbak, Rebekka (Bachelor thesis, 2017)
   Studiets formål: Native advertising preges av lite sammenfallende empirisk forskning. Vi ønsket å undersøke om forbrukerens motivasjon til å reflektere over innholdselementer i en native annonse, kan overstyre den negative ...
  • Tap og vinn med samme sinn, eller påvirker negative hendelser mer enn positive? 

   Aasen, Sebastian Holte; Brønmo, Andreas (Bachelor thesis, 2017-10-11)
   Gjennom denne oppgaven har vi hatt som mål å teste hvordan positive og negative hendelser av samme verdi påvirker kunder ulikt, med utgangspunkt i prospect theory. Vi ønsker med dette å se om forbrukere vil få en større ...