• Norske hotellprisers utvikling 

      Storvik, Ellen Kleivenes (Bachelor thesis, 2017)
      I denne oppgaven er det forsket på fenomenet hotellpriser i Norge. Dette fronomenet er det mange ulike meninger om, men nokså lite forskning rundt. Bacheloroppgaven min har som formål å se på hovedtiltak som den norske ...