• En casestudie av informasjonsteknologiens rolle i markedsorientering 

      Johansen, Silje; Heia, Helene (Master thesis, 2018-11-01)
      denne masteroppgaven ser vi på hvordan informasjonsteknologien former prosessene rundt arbeidet med markedsorienteringen og hvordan det påvirker den overordnede markedsføringsstrategien til en bedrift. Oppgaven baserer seg ...