• Norske skidestinasjoner og klimaendringer 

      Zwart, Ayla Maria; Tørstad, Anne Karine Haug (Bachelor thesis, 2017-10-31)
      I denne oppgaven har vi undersøkt om skidestinasjoner har strategier for å møte klimaendringer. Samt hvordan strategier kan benyttes av norske skidestinasjoner for å tilpasse seg endringer i klima. Formålet med oppgaven ...