• Digitale medier: en erstatning for ansikt til ansikt kommunikasjon? 

      Sørvik, Camilla; Stensbøl, Guro; Kvalsund, Helene Westgaa (Bachelor thesis, 2014-10-28)
      Formålet med denne oppgaven har vært et ønske om å avdekke hvilke hindre norske bedrifter møter under kommunikasjon, både gjennom ansikt til ansikt kommunikasjon og gjennom digitale kommunikasjonskanaler, ved internasjonale ...