• Bacheloroppgave 

   Sørlie, Marie Mercedes; Kværner, Amalie; Braaten, Cathrine Asp (Bachelor thesis, 2018-09-26)
   Denne bacheloroppgaven har tatt utgangspunkt i problemstillingen; “På hvilken måte benyttes muntlig kommunikasjon som et virkemiddel for å øke motivasjon og mestring blant de ansatte i organisasjonen Plan-B.” . Formålet ...
  • Det digitale paradigme: Et skifte i kvalitetsdimensjoner 

   Knigge, Angelika; Johnson, Eivind Aamodt; Mjærum, Nikolai (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven tar utgangspunkt i Sussnas (2015) fire dimensjoner for digital servicekvalitet. For å belyse hvilke faktorer som har størst påvirkning på tilfredshet og lojalitet hos brukerne til bedriftene Google, Facebook ...
  • Er myndiggjøring og tillit til førstelinjemedarbeidere relatert til kundetilfredshet? 

   Beckmann, Fredrik; Berg, Eivind Kumle; Lian, Emil (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   Dagens servicemarked utgjør om lag 70% av Norges bruttonasjonalprodukt. Offentlige og private servicenæringer er i vekst, kunden stiller høyere krav og utvalget av teori som belyser praktiske metoder for å imøtekomme kundens ...
  • Fra Statoil til Circle K: Merkevareendringens interne helter : En bacheloroppgave om ansattes rolle under merkevareendring 

   Prestegården-Sabev, Elise Genadieva; Gullichsen, Mari (Bachelor thesis, 2019)
  • Hvilke avvik kan oppstå mellom ledere og deres ansattes oppfatning om motivasjon? 

   Lehne, Annemarte; Eliassen, Kristina; Tynes, Lars Wien (Bachelor thesis, 2017)
   I en arbeidshverdag der du som ansatt har en leder over deg, antar vi det kan oppstå misforståelser mellom deg og din leder, om hvordan du motiveres. Dette mener vi kan forekomme i såkalte avvik, som ikke alltid er enkle ...
  • Hvilken effekt har service recovery på kundelojalitet? 

   Glevoll, Sondre Bry; Hovland, Herman; Hov, Øystein (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   I denne oppgaven har vi som formål å se nærmere på om Norwegian ved bruk av service recovery kan bygge tillit og lojalitet til selskapet, på tross av en tidligere negativ opplevelse hos kundene. For eksempel var Norwegian ...
  • Hvordan kan ledere anvende motivasjon for å nå mål bedriften setter? 

   Meløysund-Haslie, Sara Iren; Sortodden, Martine (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   Sammendrag I denne oppgaven har vi gått ut i fra følgende problemstilling “Hvordan kan ledere anvende motivasjon for å nå mål bedriften setter? ". Formålet med denne oppgaven har vært å se nærmere på lederes muligheter ...
  • Hvordan påvirker intern servicekvalitet kundelojalitet hos Adams Matkasse? 

   Nyquist, Nanna; Søreng, Julie; Raanaa, Heidi (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   Gjennom studiet har vi lært at møtet mellom bedrift og kunde blir vektlagt som et av de viktigste nøkkelpunktene i tjenester. I sammenheng med dette har viktigheten av interne prosedyrer og prosesser blitt trukket frem ...
  • Kunstig intelligens og gode kundeopplevelser innen privat skadeforsikring i Norge 

   Flor, Emilia; Normand, William; Hagström, Dennis Lars William (Bachelor thesis, 2021)
   I arbeidet med bacheloroppgaven har vi dykket ned i temaet kunstig intelligens, store data og gode kundeopplevelser i privat skadeforsikring i Norge. Oppgaven svarer på følgende problemstilling: Hvordan kan kunstig ...
  • MELLOMLEDERENS PÅVIRKNINGSKRAFT 

   Fladseth, Vilde Karlsdatter; Robertsen, Adrian Dæhli; Iversby, Madeleine Fjeld (Bachelor thesis, 2017)
   Vi ønsker i denne oppgaven å studere relasjoner mellom mellomleder og ansatte i ulike bransjer, og hvilken påvirkningsgrad mellomledere har for ansattes motivasjon. Kvalitative intervjuer, relevant teori fra pensum, ...