• Naturens helsefordeler: en mulighet for det Norske reiselivet? 

      Stensrud, Mari Kasbo; Godøy, Ingunn; Stranger-Johannessen, Andrea Dokken (Bachelor thesis, 2016-11-10)
      Temaet vi har valgt for oppgaven dreier seg om markedsføringen av Norges største konkurransefortrinn og satsingsområde innenfor turisme; naturen, og effekter naturen har på helse. Idèen er basert på antagelsen om at psykisk ...