• Effekten av eventdesign på tilskueres tilfredshet 

      Olsson, Heidi; Oppen, Kine Nordvik; Olsen, Lena (Bachelor thesis, 2017-10-09)
      Denne bacheloroppgaven tar for seg eventdesign ved et mega- sportsevent. Mer spesifikt er den rettet mot om, og eventuelt hvilke elementer som har effekt på tilskuernes totale tilfredshet. Hensikten er å bedre kunnskapen ...