• Hvordan skaper blogging persepsjon av lederskap? 

      Roth, Janine; Dokken, Marianne; Berg, Mathias Odden (Bachelor thesis, 2016-11-21)
      Bakgrunnen for denne oppgaven baserer seg på vår genuine interesse for påvirkning- og ledelsesfagene. Vi finner det interessant å se nærmere på hvordan andre oppfatter ledere som tar i bruk blogg hvor det publiseres både ...