• Giverglede fra graven 

      Kløvrud, Martin; Nguyen, Mai Linn Mortensen (Master thesis, 2017-10-28)
      Hvert år samles det inn millioner av kroner til veldedige organisasjoner, men hvordan kan disse inntektene økes? Ved å sammenligne inntektskildene i Norge med andre land er det avdekket et avvik. Det er at testamentariske ...