• #MaktTilFolket - En oppgave om kildens påvirkningskraft 

      Johnsen, Sophie; Nybø, Caroline Jøsok (Bachelor thesis, 2016-11-15)
      Denne bacheloroppgaven setter søkelyset på hvordan bedrifter og merkeholdere bør kommunisere. Det er ikke bestandig lurt at bedriften kommuniserer selv, men at bedriftens budskapsformidler er en vanlig privatperson som ...