• Content marketings effekter på involvering og kjennskap 

   Eilertsen, Ingveig; Langeland, Mona (Bachelor thesis, 2016-11-15)
   Content marketing er et begrep som stadig blir omtalt i reklame- og kommunikasjonsbransjen. Likevel finnes det konseptuelle uenigheter om hva begrepet er og består av. I vår avhandling ønsker vi å undersøke hvordan content ...
  • Effekter av content marketing 

   Killingdalen, Karoline; Mork, Julie Elizabeth (Bachelor thesis, 2016-11-17)
   Denne oppgaven omhandler fenomenet content marketing. Content marketing har den siste tiden blitt omtalt som årets ”buzzword” innen reklame- og mediebransjen. Stadig flere norske bedrifter velger å bruke penger og ressurser ...
  • Hva vi snakker om når vi snakker om innholdsmarkedsføring: et akademisk perspektiv på fenomen, begrep og praksis 

   Erikson, Anders; Thorud, Espen (Master thesis, 2016-11-07)
   Studiets formål: Innholdsmarkedsføring som litterært område er begrenset med tvetydig begrepsapparat og ingen empiriske studier å vise til. Dette gjenspeiles i bransjen og den offentlige debatten. Oppgaven tar tak i denne ...