• Forbedringspotensial ved Nudie Jeans Repair Shop 

   Le Viet, Fred; Wulff, Trevin; Endrerud, Annie (Bachelor thesis, 2016-11-18)
   Oppgaven er skrevet for Nudie Jeans Repair Shop i Oslo. Med bistand fra butikkens ansatte og kunder utarbeidet vi en forståelse og innsikt for ulike problemområder de sto ovenfor som nyetablert bedrift. Selv om varemerket ...
  • Free-riding og showrooming: konsekvenser for detaljistene 

   Pettersen, Stine; Hansen, Kristine; Toft, Mia (Bachelor thesis, 2016-11-17)
   Denne oppgaven tar for seg begrepet showrooming, de som showroomer og forholdet mellom mobilbruk, service, lojalitet og showrooming. Free-riding ved showrooming er et relativt nytt begrep, men det blir stadig et større ...
  • Ledelse - En kjønnsforskjell? : Hvordan påvirker kvinnelig kontra mannlig ledelse kommunikasjon og lederstil i detaljhandelbransjen? 

   Heimtun, Christine; Myhre, Linn-Andrea (Bachelor thesis, 2016-11-21)
   Formålet med denne studien baseres på om kjønn har en innvirkning på lederstil og kommunikasjon, samt om det mannlige kjønnet er mer foretrukket enn det kvinnelige da det eksiterer flere menn enn kvinner i lederstillinger. ...
  • Verdiskapning på tvers av salgskanaler 

   Spidsberg, Christopher; Stokkan, Tina; Skrede, Mia (Bachelor thesis, 2016-11-18)
   Bakgrunnen for vår bacheloroppgave var vår interesse for endringene som skjer i dagens detaljhandel. Internetthandel har vokst seg større, og de fysiske butikkene tyr til flerkanalstrategier. Vi var interesserte i å gå ...