• Påvirkningens mange sider - en fordypning i Oslo: den delte byen 

      Thune, Tonje; Slagnes, Trine; Skramstad, Johanne (Bachelor thesis, 2014-03-25)
      Høsten 2012 begynte arbeidet med å kartlegge ulike ideer til vår bacheloroppgave. Etter flere samtaler kom vi frem til at temaene merker og påvirkning var det som interesserte oss mest. Vi diskuterte mye frem og tilbake ...