• En studie om årsaksfaktorer til valg av spillselskap 

      Brenden, Leo Mathias; Morken, Christer; Tanbo, Bjørn Kjetil (Bachelor thesis, 2016-11-18)
      Da vi skrev denne oppgaven om pengespillmarkedet, var målet vårt å indentifisere hvilke faktorer som påvirket unge mennesker mellom 18-26 år, og deres valg av spillselskap. Vi har gjennom oppgaven benyttet oss av både ...