• Effektene av storytelling som kommunikasjonsstrategi 

   Lindqvist, Vilde; Lund, Anna; Lindblad, Anette (Bachelor thesis, 2016-11-17)
   Storytelling har i det siste blitt mer og mer brukt i form av reklame, da det er et stadig økende behov for å differensiere produkter og gi forbrukeren en verdiøkende opplevelse. Vi valgte å skrive om storytelling som ...
  • Humor i reklame og risikovillighet 

   Hoel, Eivind Vatne (Bachelor thesis, 2016-11-17)
   Humor er et virkemiddel som brukes mye i reklame, og effektene av dens bruk er delvis kartlagte. Det er først og fremst det affektive som påvirkes av humoren, videre er det rapportert om mindre sterke effekter, både i ...
  • Hva vi snakker om når vi snakker om innholdsmarkedsføring: et akademisk perspektiv på fenomen, begrep og praksis 

   Erikson, Anders; Thorud, Espen (Master thesis, 2016-11-07)
   Studiets formål: Innholdsmarkedsføring som litterært område er begrenset med tvetydig begrepsapparat og ingen empiriske studier å vise til. Dette gjenspeiles i bransjen og den offentlige debatten. Oppgaven tar tak i denne ...
  • Merking av reklameinnlegg på blogg 

   Bjørnstad, Tina; Dalseth, Stine Strøm; Tjønnøy, Helga (Bachelor thesis, 2016-11-17)
   Tema for denne oppgaven er markedsføring gjennom store livsstilsblogger. Problemstillingen er "Reklameinnlegg på blogg - har merkingen noe innvirkning på kjøpsintensjonen til leserne?" Med denne oppgaven ønsket vi å ...