• Sammenhengen mellom tidsklemmen og kjøp av tjenester 

      Rolfsen, Ida Løkken; Reiersrud, Benedikte; Østengen, Sindre (Bachelor thesis, 2016-11-18)
      Den moderne husholdningen har mange oppgaver og aktiviteter som må gjennomføres i løpet av de 24 timene vi har til rådighet hver dag, dette kan lede dem inn i tidsklemmen. Men er realiteten at småbarnsforeldre er så preget ...