Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKjørnæs, Benedicte
dc.date.accessioned2014-10-01T09:23:59Z
dc.date.available2014-10-01T09:23:59Z
dc.date.issued2014-10-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/222535
dc.description.abstractDenne studien utvikler en konseptuell modell for intern merkebygging og intern merkestyrke, og utforsker denne modellen gjennom kvalitativ metode; dybdeintervjuer av ledere i norske organisasjoner. Modellen bygger på tidligere forskning og eksisterende teori innen blant annet intern merkebygging, organisasjonskultur og intern merkestyrke. Studien er et bidrag til et fagfelt det er like forskning omkring i Norge. Begrepet intern merkestyrke kan jeg ikke finne benyttet tidligere i norsk sammenheng. Datamaterialet som bekrefter modellen baserer seg på intervjuer av åtte ledere innen markedsføring, kommunikasjon og HR. Problem-stillingen er: Hvordan kan ledere gjennom intern merkebygging øke den interne merkestyrken? Intern merkebygging starter med samarbeid mellom ledere på tvers av avdelinger for å utvikle strategier forankret i organisasjonskultur og verdier. Å skape intern merkestyrke starter med en merkeorientert toppledelse som ser viktigheten av å ha en strategi for intern merkebygging for å involvere de ansatte, skape motivasjon, engasjement og merkeambassadører, som er elementer av den interne merkestyrken. Toppledelsen har det øverste ansvaret for å sørge for at ledere i de ulike avdelingene trekker i samme retning. HR-ledelse og markedsførings- og kommunikasjonsledelse bør samarbeide om intern merkebygging og ha en velutviklet strategi for dette. Gjennom å involvere de ansatte i prosesser, benytte intern kommunikasjon, ha programmer for opplæring og tilby kompensasjon og priser, for eksempel som månedens medarbeider, kan organisasjonene bygge intern merkestyrke. De ansatte bør få kjennskap til og kunnskap om til organisasjonens verdier gjennom intern kommunikasjon. Intern kommunikasjon vil bidra til at den ansatte kan identifisere seg med organisasjonens verdier, gjøre de til sine egne ved internalisering og gjøre at de ansatte til merkeambassadører. Effekten av dette antas å være økt motivasjon hos den ansatte, og økt følelse av engasjement til organisasjonen og til arbeidsoppgavene. Intern merkestyrke er ansatte som identifiserer seg med organisasjonens verdier, handler etter verdiene fordi de er internalisert, og er motiverte og engasjerte merkeambassadører. Humankapital, summen av de ansattes kunnskaper og evner, en viktig del av den interne merkestyrken. Fordelene av å bygge intern merkestyrke er at de ansatte blir motiverte og engasjert til å bidra med det lille ekstra, og opptre som merkeambassadører. Studien åpner for ytterligere forskning rundt intern merkebygging og intern merkestyrke blant norske organisasjoner med utgangspunkt i det konseptuelle rammeverket, der både kvalitative og kvantitative studier vil være aktuelle for å belyse temaet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectOrganisjonskulturnb_NO
dc.subjectMerkebyggingnb_NO
dc.titleIntern merkebygging: et konseptuelt rammeverk for å bygge intern merkestyrke.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel