Now showing items 21-40 of 93

  • Barn og barnefamiliers perspektiv i debatten om boligkvalitet 

   Bjørnsdottir, Ragnheidur; Granly, Iselin Olsen (Bachelor thesis, 2019)
   «Del I – Forankring og forskningsperspektiver» vil belyse dagens situasjon vedrørende barns mulighet for deltakelse i planarbeid, samt hvilke instanser som er pliktet til å sikre barns rettigheter i boligutviklingen. ...
  • Vern gjennom bruk? 

   Sande, Gina Aurelia (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven vil ta for seg temaet rehabilitering og restaurering av verneverdige bygninger, og bygninger med historisk kulturell verdi. Oppgaven baserer seg på Halléngården, som er en bygård på Grünerløkka fra ...
  • AKA : En samling av norske cosplayere 

   Alnes, Julie Yksnøy (Bachelor thesis, 2019)
   Cosplay er en populær aktivitet blant unge voksne, som har fått mye oppmerksomhet de siste årene. Cosplay handler om å kle seg ut som fiktive karakterer fra ulike medier, der formålet er å hedre karakteren og den fiktive ...
  • FØRSTEGANGSKJØPERE I BYBOLIGEN 

   Bekkevold, Heidi Therese (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven handler om førstegangskjøpere i byboligen og hvilke boligkvaliteter som er viktige for dem. Oppgavens kapittel 1.0 handler om bakgrunnen for prosjektet. Bakgrunnen kommer av den mye omtalte boligkvalite ...
  • Ekeberg bofellesskap : Et bofelleskap for asylsøkere i Oslo 

   Nyan, Tooti Blom (Bachelor thesis, 2019)
   Emnet med designergruppen Makers Hub har vært til inspirasjon for oppgavens tema. Oppgavens formål har vært å designe omgivelser for beboere ved et asylmottak som skal forsikre et beroligende opphold ved mottaket.
  • Eugene Hanssens småhjem - et bærekraftig fellesskap 

   Hetzel, Vilde Haugmoen (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunn Inspirasjonen til dette prosjektet kom fra en bærekraftig tankegang. Nordmenn lever langt over sine evner – vi bor stort, vi kjøper mye, og kaster mye. Ved å se på kollektive boformer kan vi endre dette. Formål ...
  • Åpent Kontorlandskap 

   Eriksen, Nicole Høeg (Bachelor thesis, 2019)
   Denne Bacheloroppgaven tar for seg temaet åpent kontorlandskap, og hvordan interiørarkitektur og design kan medvirke til positive holdninger og adferd i et åpent kontorlandskap. Kontoret oppgaven skal dreie seg om er ...
  • En visuell identitet for et nytt bærekraftig luksus-klesmerke 

   Voll, Sara (Bachelor thesis, 2019)
   Moteindustrien er den nest mest forurensende etter oljeindustrien. Dette har fører med seg både problemer rundt miljø, etikk og store avfallsmengder. Mange kleskjeder i dag begynner å legge om deres verdier og mål, der ...
  • Conscious community: Et innovativt og bærekraftig bofellesskap for selvstendige eldre og studenter. 

   Moen, Kaja (Bachelor thesis, 2019)
   Bakgrunnen for oppgaven baserer seg på mine personlige erfaringer rundt aldring, studentlivet og jobb på eldrehjem ved siden av studiene. Videre er også eldrebølgen, samt nåværende og fremtidige miljø- og klimautfordringer ...
  • SANDAKER SENTER : ET NÆRSENTER FOR ALLE - MED FOKUS PÅ MILJØ OG BÆREKRAFT 

   Lund, Caroline Skarpholt (Bachelor thesis, 2019)
   Sandaker Senter ligger sentralt i bydel Sagene i Sandakerveien 59. Bydelen består av Torshov, Sandaker, Bjølsen, Iladalen og Sagene og er en bydel som har gjennomgått en betydelig demografisk endring de seneste årene. ...
  • Generasjoner i møte 

   Lindahl, Yvonne (Bachelor thesis, 2019)
   Hovedoppgave, cirka 80% av oppgavens omfang: Det er et faktum at vi lever stadig lengre, og det blir derfor stadig «flere år med eldre». - Ifølge Norsk Seniorpolitisk barometer 2018 svarer fire av 10 yrkesaktive over 60 ...
  • Pakningsdesign som fremmer et plantebasert kosthold 

   Grytdal, Amalie (Bachelor thesis, 2019)
   Flere og flere spiser et plantebasert kosthold om det er på bakgrunn av religion, helse, miljø eller etikk. Det norske markedet prøver å holde følge med forespørselen etter veganske/vegetariske produkter, men det er ...
  • Sanselig Tilstedeværelse: Hvordan materialisere og romliggjøre en opplevelse av ro? 

   Sortevik, Stian (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har målet vært å finne ut mer om hvordan vi sanser og opplever rom og miljøene rundt oss. Med et hovedfokus på hva som kan bidra til en opplevelse av ro. Siden dette ofte er noe som skjer med mennesker ...
  • Riverside park - Ageing Gracefully: en boligmodell for eldre 

   Gattermann, André (Bachelor thesis, 2018-10-31)
  • Helsespråk til besvær 

   Siljan, Marie Aaltvedt (Bachelor thesis, 2018-09-25)
  • Bacheloroppgave 

   Olsen, Katrine (Bachelor thesis, 2018-09-25)
   Denne bacheloroppgaven går ut på å løse problemstillingen «Hvordan kan man designe en nettbasert læringsplattform for å hjelpe unge grafisk design studenter (18-30 år) som synes koding er vanskelig, å lære HTML5 og CSS3 ...
  • TO INFINITY AND BEYOND: focusing on historical an future architecture 

   Andreassen, Benedicte (Bachelor thesis, 2018-09-25)
   This project will be focusing on the old Laboratory Building for Apothekernes Laboratorium, a central production company of pharmaceuticals from the 1920 to 2006. The building is found at Skøyen in Oslo. Through this ...
  • Folkehøyskolen Helse 

   Byklum, Hege Lill (Bachelor thesis, 2018-09-25)
   I dette prosjektet er det fokusert på et internatbygg som skal bygges i henhold til en ny folkehøyskole som skal etableres på Evje i Aust- Agder. Formålet med skolen skal være livsstil og livsmestring og per dags dato ...
  • Hva er normkritisk og -kreativ grafisk design, og hvordan kan en bruke strategier herfra for å gjøre temaet kjent for grafisk design-bransjen? 

   Kristiansen, Bendik (Bachelor thesis, 2018-09-25)
   Denne oppgaven utforsker problemstillingen «Hva er normkritisk og -kreativ grafisk design, og hvordan kan en bruke strategier herfra for å gjøre temaet kjent for grafisk design-bransjen?» Gjennom ulike kapitler som metodebruk, ...
  • Kroa ”Stedsutvikling i Sylling” 

   Krawiec, Angelika (Bachelor thesis, 2018-09-25)
   Denne oppgaven er utarbeidet våren 2018 som en avsluttende prosjekt i bachelorstudiet interiørarkitektur og bærekraftig design, ved Høyskolen Kristiania i Oslo. Prosessen og utføringen av prosjektet har vært utfordrende, ...