Show simple item record

dc.contributor.authorFredriksen, Maren
dc.contributor.authorGruia, Bianca
dc.date.accessioned2016-11-02T08:28:25Z
dc.date.available2016-11-02T08:28:25Z
dc.date.issued2016-11-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2418750
dc.description.abstractBakgrunn Osteoartritt (OA) er en kronisk leddsykdom som oftest affiserer de perifere leddene. OA i hofte og kne har en høy prevalens hos populasjonen over 65 år. Andelen mennesker over 67 år forventes å fordobles frem mot 2060. På nåværende tidspunkt finnes ingen medisinsk kur for lidelsen, derimot tilbys det diverse symptomlindrende og rehabiliterende behandlinger. Disse er enten farmakologiske eller ikke-farmakologiske. Ved inntak av medikamenter vil hele kroppen påvirkes og dette øker sjansen for mulige bivirkninger. Profesjonelle revmatologer og ortopeder anbefaler konservative tiltak, som et grunnleggende fundament i håndteringen av mild til moderat OA. Blant annet er osteopati en konservativ behandlingstilnærming, og det kan forventes at pasienter med denne tilstanden oppsøker hjelp hos denne profesjonen. Av denne grunn vil det trolig være både nyttig og interessant for fremtidige osteopater å finne mer ut om den eventuelle effekten av de ulike konservative tiltakene. Problemstilling Hvilken effekt har konservative tiltak på tilstanden cox-artritt? Metode For å besvare problemstillingen viste det seg hensiktsmessig å benytte et litteraturstudie. Valgt metode muliggjorde en oversiktlig kartlegging av tidligere studier gjort på området. En søkestrategi, med følgende nøkkelord; coxarthritis, arthritis, osteoarthritis, hip, therapy, conservative, non-surgical treatment, manual treatment, osteopathy, ble anvendt for å finne de mest relevante artiklene i ulike databaser. Resultater Fra totalt 44 380 treff i databasene PubMed og Cochrane Library var det syv systematiske oversiktsartikler som til slutt ble inkludert i denne oppgaven. Artiklene ble inndelt etter tre emner; fysisk aktivitet og/eller trening, manuell behandling og akupunktur. Konklusjon Grunnet et begrenset artikkelutvalg har det ikke vært mulig å kunne fremlegge en definitiv konklusjon, men det kan derimot sees en gjennomgående tendens. Hva angår smerte, fysisk 5 funksjon og livskvalitet viste fysisk aktivitet og/eller trening best effekt på cox-artritt. Akupunktur viste seg å ha en smertelindrende effekt, mens manuell behandling fremla liten eller ingen positiv effekt generelt. Basert på de inkluderte artiklene foreslås det at det gjøres mer forskning på effektene av de ulike tiltakene, blant annet med fokus på et større utvalg, slik at resultatene kan bli generaliserbare.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectlitteraturstudienb_NO
dc.subjectosteoartrittnb_NO
dc.subjectkonservative tiltaknb_NO
dc.titleEffekten av konservative tiltak på tilstanden cox-artritt: et litteraturstudienb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge