Show simple item record

dc.contributor.authorGrønli, Augusta Sophie
dc.contributor.authorClemensen, Sandra Sørby
dc.contributor.authorRisnes, Mari Bjelland
dc.date.accessioned2016-11-08T09:31:12Z
dc.date.available2016-11-08T09:31:12Z
dc.date.issued2016-11-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2419976
dc.description.abstractI denne oppgaven ønsker vi å belyse vår problemstilling: “Har de gjenværende ansattes positive eller negative opplevelse av nedbemanning en sammenheng med opplevd tillit, rettferdighet, myndiggjøring og endring i arbeidsforhold?” For å besvare problemstillingen så vi på hvordan faktorene tillit, rettferdighet, myndiggjøring og endring i arbeidsforholdet kunne påvirke de gjenværende ansattes opplevelse av nedbemanningen. Vi anvendte teori som var relevant innen dette tema og har tatt utgangspunkt i artikkelen “Explaining how survivors respond to downsizing: the roles of trust, empowerment, justice and work redesign” av Mishra og Spreitzer (1998). Vi benyttet kvalitativ metode og dybdeintervju for å få en dypere innsikt i de gjenværende ansattes opplevelse av nedbemanningen. Syv ansatte som hadde opplevd nedbemanning ble intervjuet i en utvalgt ingeniørbedrift innen olje- og gassnæringen på Østlandet. Undersøkelsen vi har gjennomført viser at de gjenværende ansatte i bedriften har både positive og negative opplevelser av nedbemanning. Videre kommer det frem at de fire faktorene i ulik grad kan påvirke opplevelsen av en nedbemanning. Resultatene viser at opplevelsen har størst sammenheng med faktorene tillit og rettferdighet. Respondentenes vurdering indikerte en sammenheng mellom opplevelse og tillit, gjennom kvalitet og mengde på informasjon, samt deres passive eller aktive reaksjon. Dette var med på å støtte opp om deres opplevde tillit til ledelsen, og vi så dermed større grunnlag for at tillit var en påvirkende faktor. Sammenhengen mellom opplevelse og rettferdighet ble i stor grad indikert gjennom respondentenes opplevelse av kriteriene i utvelgelsen. Dette anså mange som urettferdig, selv om det ble vist forståelse for markedssituasjonen. Grunnet omfattende informasjon var det ikke i like stor grad mulig å se en sammenheng mellom opplevelse og myndiggjøring, da informasjonen her var vanskeligere å tolke.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectnedbemanningnb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.titleNedbemanningstider – hva påvirker de gjenværende ansattes opplevelse?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge