Show simple item record

dc.contributor.authorEriksen, Mathias Tveten
dc.contributor.authorEngevold, Emil
dc.contributor.authorBratten, Erik Emil
dc.date.accessioned2016-11-21T07:33:59Z
dc.date.available2016-11-21T07:33:59Z
dc.date.issued2016-11-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2421985
dc.description.abstractI denne oppgaven ser vi på hva som kjennetegner de beste selgerne i Aftenposten fra et nytt teoretisk utgangspunkt som det er forsket lite på. Dette utgangspunktet er selvledelse som kort kan defineres som hvordan man leder og motiverer seg selv. Videre kan det deles inn atferdsbaserte strategier og kognitive strategier. Dette er henholdsvis strategier for målsetting samt strategier for å påvirke egne tanker. Disse vil bli brukt som et rammeverk for vår oppgave. Problemstillingen er: ”Hvordan påvirker selvledelse salgsprestasjon”. For å svare på problemstillingen vil det bli foretatt et kvalitativt dybdeintervju av 6 selgere i Aftenposten. Det vil bli sett på hva som skiller de beste fra de mindre gode, i lys av selvledelses teorien. Vi finner i oppgaven at den beste selgeren er den som er desidert mest opptatt av selvledelse. Videre finner vi at det i Aftenposten er en hygienefaktor for salgsprestasjon å tilpasse salgspitchen til ulike kunder. Vi finner også at de beste selgerne skiller seg ut fra de mindre gode ved at de fokuserer på konkurranse. I oppgaven finner vi indikasjoner på at videre forskning på selvledelse og salgsprestasjon vil være interessant.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/no/*
dc.subjectAftenpostennb_NO
dc.subjectselvledelsenb_NO
dc.subjectsalgsprestasjonernb_NO
dc.subjectkvalitativ metodenb_NO
dc.titleI hodet på de beste selgerne i Aftenpostennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-Ikkekommersiell-IngenBearbeidelse 3.0 Norge