Show simple item record

dc.contributor.authorRøste, Celina Granli
dc.contributor.authorSivertsen, Lars Høvik
dc.contributor.authorJonsdottir, Birgitta
dc.date.accessioned2017-09-18T07:26:39Z
dc.date.available2017-09-18T07:26:39Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2455013
dc.description.abstractBetalt annonsering på nett har vokst til å bli en av de største formene for annonsering det siste tiåret. Teknologien medfører kontinuerlige endringer, som gjør at markedsførere stadig må holde seg oppdatert på hvordan de kan være synlige og nå ut til forbrukerens oppmerksomhet. Det råder ulike formeninger om hva som er den beste tilnærmingen for å nå ut til kundens oppmerksomhet. Enkelte bedrifter legger store ressurser i betalt annonsering, mens andre retter økt fokus på merkevarebygging for å styrke seg i konkurransen. Formålet med oppgaven er å undersøke hvorvidt teorier fra tradisjonell merkevarebygging fortsatt gjør seg gjeldende ved betalt annonsering på søkemotorer. Derav vil vi ta for oss merkekjennskapens rolle forut forbrukerens beslutning ved valg av annonse på Google. På bakgrunn av antagelser om at plasseringen i seg selv vil være avgjørende ved valg av annonse, utviklet vi hypoteser med utgangspunkt i at det foreligger en negativ sammenheng mellom klikkfrekvens og plassering når det ikke foreligger merkekjennskap. Videre ønsket vi å undersøke hvorvidt respondentenes atferdsmønster ble endret da vi tilførte moderatorvariablen, høy merkekjennskap. De siste hypotesene ble utviklet for å undersøke om merkevarens effekt på forbrukere ville være gjeldende ved et Google-søk, og hvorvidt det påvirker valg av annonse. I den sammenheng har vi tatt utgangspunkt i atferdsbaserte teorier, som en forklaringsmekanisme på merkevarens effekter på forbrukere. Det ble benyttet en kvantitativ forskningsstrategi for å påvise årsakssammenhenger mellom variablene, hvor vi gjennomførte et eksperiment med en 2x2 repeated measure design. Utvalget er førsteårsstudenter ved Høyskolen Kristiania innen ledelse- og administrative fag. Avsluttende N = 130. Av totalt 6 hypoteser fikk vi signifikant støtte for to av dem. Oppgavens hovedfunn er at respondentenes atferdsmønster endret seg ved eksponering av annonser med høy merkekjennskap. Vi fikk signifikant støtte for at annonsen med høy merkekjennskap var foretrukket. Oppgavens konklusjon er at høy merkekjennskap bidrar til å redusere plasseringens betydning, da annonsen med høy kjennskap er den foretrukne. Grunnleggende teori fra tradisjonell markedsføring gjør seg fortsatt gjeldende ved betalt annonsering på nett.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectSøkemotorernb_NO
dc.subjectAnnonsernb_NO
dc.subjectKvantitativ metodenb_NO
dc.subjectMarkedsføring og merkevareledelsenb_NO
dc.titleMerkevarens effekt ved betalt annonsering på søkemotorernb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal