Show simple item record

dc.contributor.authorBallou, Kristin Nichole
dc.date.accessioned2017-10-06T11:26:44Z
dc.date.available2017-10-06T11:26:44Z
dc.date.issued2017-10-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2458946
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven handler om kvinner i finansbransjen, med fokus på deres opplevelse gjennom en ansettelsesprosess. Undersøkelsen tar for seg kvinner som har vært på intervju til analytikerstillinger innenfor Investment Banking, og som ikke har blitt tilbudt stillingene de søkte til. Formålet med undersøkelsen har vært å få en dypere forståelse av hva kvinner opplevde i denne prosessen, og hadde utgangspunkt i følgende problemstilling: ”Hvordan er opplevelsen å være kvinne gjennom en ansettelsesprosess i et ekstremt mannsdominert yrke?”. For å besvare problemstillingen ble det benyttet kvalitativ metode, med to ulike datainnsamlingsmetoder: narrative intervjuer og fokusgruppe. Dette var for å få en mest mulig detaljert beskrivelse av opplevelsen, for så og fange opp nyanser av fenomenet. Det var også viktig at kvinnenes egne tanker og følelser knyttet til ansettelsesprosessen kom frem, og dermed stod informantene fritt til å kunne fremstille deres fortellinger gjennom narrative intervjuer. Utvalget bestod av kvinnelige studenter som vil ha fullført mastergrad i finans innen høsten 2017. Det ble gjennomført flere intervjuer med de respektive informantene for å få en best mulig helhetsforståelse av deres virkelighet. Funnene som kom frem i intervjuene ble brukt som utgangspunkt for temaer som ble diskutert i fokusgruppen. Analysen foregikk både under innsamling av datamaterialet, samt etter at de var gjennomført. Dermed kom stadig nye interessante funn opp, som ledet til å utforske nye funn, eller utdype de som allerede hadde kommet frem. Resultatene fra undersøkelsen viste at det å være kvinne i seg selv vil ha store betydninger for opplevelsen i ansettelsesprosessen. Kjønn blir et utgangspunkt for de andre mekanismene som oppstår i opplevelsen, som blant annet består av opplevd stereotypisering og diskrimineringer basert på forestilte kjønnsroller. De teoretiske områdene som har blitt benyttet i oppgaven har fungert som et rammeverk for å forstå kvinnenes virkelighet på en bedre måte. Disse har tatt utgangspunkt i hvilke mekanismer som kan oppstå i ansettelsesprosessen, samt hvilke kontekster de kan oppstå i.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectHR og personalledelsenb_NO
dc.subjectInvestment Bankingnb_NO
dc.subjectKvalitativ metodenb_NO
dc.subjectKjønnnb_NO
dc.subjectAnsettelsenb_NO
dc.title”Opplevelsen av å være kvinne gjennom en ansettelsesprosess i et ekstremt mannsdominert yrke”nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal