Show simple item record

dc.contributor.authorNordhagen, Janne Øgaard
dc.contributor.authorLe, Cecilia
dc.contributor.authorNygaard, Kjersti
dc.date.accessioned2017-10-07T09:46:42Z
dc.date.available2017-10-07T09:46:42Z
dc.date.issued2017-10-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459035
dc.description.abstractPå bakgrunn av vår store interesse for tematikken selvledelse og hvordan det kan bli benyttet som hjelpeverktøy for selvutvikling, ønsker vi å finne ut hvorfor noen individer stort sett gjennomfører det de har sagt og planlagt å gjøre, mens noen ikke alltid evner å gjøre tanker til proaktive handlinger. Dette gir utgangspunkt for problemstillingen vår: “I hvilken grad vil selvledelse bidra for å realisere intensjoner til handlinger?”. For å på best mulig måte besvare vårt forskningsspørsmål har vi benyttet oss av metodetriangulering, hovedtyngden ligger i det kvalitative perspektiv. Vi har utvalgte ledere som målgruppe og har fulgt disse gjennom denne forskningsprosessen hvor vi har forsket på deres atferdsmønster og innhentet empiri ut i fra deres eget perspektiv. Videre har vi i etterkant utført dybdeintervjuer for nærmere observasjon og dermed innhentet rikere empiri i en annen kontekst. Til slutt har vi kategorisert empirien systematisk, for å få en indikasjon på hva som må ligge til rette for at informantene vil kunne bevege seg fra tanker og intensjoner til proaktive handlinger. Vi ønsker å belyse og bevisstgjøre tematikken selvledelse for våre informanter da vi mener at det kan være et hjelpeverktøy som vil bidra til å evne gjennomføring hos individet. Basert på våre empiriske funn og gjennom byggeklossene (jf. kategorisering) vi har brukt for å utforme vår teori, har vi konkrete anbefalte strategier til våre informanter, for hvordan de bevisst kan lede seg selv til å evne gjennomføring. Vår konklusjon for å oppnå selvledelse er at prosessen må starte i selvet, og vår forskning viser at det er visse momenter som vi mener ligger bedre til rette enn andre. Følgende momenter er; aktør, rasjonell, bevisst, verdibevisst, høy selvinnsikt og høy gjennomføringsevne. Ved å følge vår teori utarbeidet med bakgrunn for momentene mener vi dette vil gi et godt utgangspunkt for å bevege seg fra en intensjon til en proaktiv handling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectHR og personalledelsenb_NO
dc.subjectSelvledelsenb_NO
dc.subjectKvalitativ metodenb_NO
dc.subjectKvantitativ metodenb_NO
dc.title”I hvilken grad vil selvledelse bidra for å realisere intensjoner til handlinger?”nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal