Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorVirik, Andreas Ugland
dc.contributor.authorOpsahl, Harald Olstad
dc.contributor.authorRuud, Lars
dc.date.accessioned2017-10-07T12:57:10Z
dc.date.available2017-10-07T12:57:10Z
dc.date.issued2017-10-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2459047
dc.description.abstractHensikten med denne oppgaven er å undersøke fordeler og ulemper i forbindelse med fleksibel organisering. Oppgaven er avgrenset til å undersøke bruken av alternative tilknytningsformer i den private helse- og omsorgssektoren i Norge. Aleris Ungplan & BOI, som er en del av det private helsekonsernet Aleris, benyttes i denne forbindelse som forskningsobjekt. Oppgavens hovedproblemstilling er: Hvilke fordeler og ulemper kan Aleris Ungplan & BOI møte i forbindelse med deres bruk av tilknytningsformer? Med denne problemstillingen er hensikten å gjøre en redegjørelse av fordeler og ulemper knyttet til fleksibel organisering både for ledelsen og for de som jobber i systemet. For å svare på denne problemstillingen er det benyttet kvalitative metoder. Datainnsamlingen har foregått gjennom åtte kvalitative dybdeintervjuer med informanter tilknyttet Aleris Ungplan & BOI. Videre er informasjonen fra disse intervjuene analysert og tolket. Undersøkelsens resultater viser at Aleris Ungplan & BOI i stor grad baserer sin virksomhet på å leie inn selvstendig næringsdrivende. Dette innebærer at bedriften oppnår stor fleksibilitet og sparer personalkostnader. Organiseringen byr imidlertid på uforutsigbarhet i tilgangen på arbeidskraft. De selvstendig næringsdrivende oppnår også høy grad av fleksibilitet knyttet til en fleksibel arbeidstid. Samtidig medfører dette uforutsigbarhet i forbindelse med trygghet for arbeid og inntekt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectHR og personalledelsenb_NO
dc.subjectAlerisnb_NO
dc.subjectKvalitativ metodenb_NO
dc.subjectOrganiseringnb_NO
dc.titleAlternative tilknytningsformer for arbeid i privat helse- og omsorgssektornb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal