Now showing items 22-41 of 302

  • Coaching – en ledarstil? 

   Andersson, Adam (Bachelor thesis, 2017)
   Denna Bacheloruppsats förmedlar ett perspektiv kring coaching och dess relevans som ett fullständigt eller delvis inkluderande ledarskap. Uppsatsen framställer en teoretisk och empirisk förståelse kring de positiva och ...
  • «Den som lærer av sine tap, vinner mye»: en bacheloroppgave om varsling og organisasjonsmessig læring i politietaten 

   Andersen, Lena Kvernberg; Bergh, Marit Johanne Halvorsen; Klokset, Kaia (Bachelor thesis, 2017-10-25)
   I 2014 opplevde politiet sin aller første store varslingssak, Monika-saken. I etterkant av Monika-saken har politiledelsen fått sterk kritikk for sin håndtering av varslene som kom i forbindelse med saken. To år senere ...
  • Det ekstroverte idealet 

   Lahn-Johannessen, Marikken; Mysen, Ann-Helene; Flatøy, Kristine (Bachelor thesis, 2019)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg personlighetstrekket ekstroversjon – introversjon med hensyn til rekrutteringsprosesser og stillingsannonser. Vi har i tillegg et fokus på hvordan informantene opplever disse motsetningene ...
  • ”DET KAN JO VÆRE SUNT FOR LEDELSEN Å FÅ HØRE DE ANSATTES SYN, FOR SÅ VIDT. OG VICE VERSA” - EN STUDIE OM PÅVIRKNING I VERDIKARTLEGGING 

   Knudsen, Kristine; Grimsgaard, Mari; Myrstad, Marte (Bachelor thesis, 2015-10-21)
   Temaet for denne bacheloroppgaven er organisasjonskultur. Vi avgrenset oppgaven til å omhandle verdier og verdikartlegging. Vi innhentet teori gjennom artikler, tidligere pensumbøker og annen faglitteratur. Vi snakket også ...
  • Det psykososiale arbeidsmiljøet - Har sjefen all makten? 

   Torgunrud, Christer Larsen; Kolskår, Michelle; Thorvaldsen, Ask; Morlandstø, Silje Karin (Bachelor thesis, 2021)
   Arbeidsmiljø er en del av alle arbeidsplasser og blir påvirket av en rekke ulike faktorer. Vi tror at en av de største, om ikke den største påvirkningen, på det psykososiale arbeidsmiljøet kommer fra ledere. Denne påstanden ...
  • ”Digital kommunikasjon på tvers av generasjoner” - Fire generasjoners tilnærming til IKT 

   Lindseth, Amanda (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   I kjølevannet av den teknologiske fremveksten har de seneste generasjonene, henholdsvis Generasjon- Z og Y, vært utsatt for en rekke generaliseringer. Stereotypiene er mange og behandler mangfoldige aspekter, men et ...
  • Digital Onboarding 

   Hellberg, Hanne Elin Sofie; Haugstulen, Kathrine; Hansen, Isabelle Madeleine Klappan (Bachelor thesis, 2021)
   Forskning viser at en vanlig årsak til tidlig turnover i mange organisasjoner er mangelfulle onboardingsprosesser (Leveraas 2019). Å integrere en nyansatt er en kompleks prosess som krever innsats av både leder og ...
  • Digital onboarding - Kan nyansatte integreres fra hjemmekontoret? 

   Jensen, Iris (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven omhandler temaet digital onboarding med hovedvekt på de sosiale aspektene ved onboarding. Onboarding er prosessen som foregår fra den nyansatte har underskrevet arbeidskontrakten og varer frem til ...
  • Digitale transformasjoner og soft skills: En studie av syv virksomheter i Oslo-regionen. 

   Tangen, Maiken Elise; Storhoug, Tone (Master thesis, 2019)
   Funn fra vårt kvalitative studie indikerer at soft skills har stor betydning i gjennomføring av digitale transformasjoner. Kommunikasjon, endringsvilje, empati, eierskap, samarbeidsevne, og læringsvilje blir ansett som ...
  • «Du er så ung som din tro, så gammel som din tvil» 

   Markhus, Cecilie; Aasen, Renate; Olsen, Madeleine (Bachelor thesis, 2018-09-27)
   Norge står overfor en demografisk utvikling hvor eldre utgjør en stadig større andel av befolkningen. Undersøkelsen tar utgangspunkt i vår interesse av å kartlegge eldre arbeidstakeres egen mestringstro- og selvoppfatning, ...
  • DYADISK LEDERSKAP: Hvordan utvikle gode jobbrelasjoner 

   Stenhaug, Linn; Agerbo, Ane Tenvik; Tangen, Maiken Elise (Bachelor thesis, 2017)
   Utgangspunktet for denne oppgaven er å kartlegge hva som skal til for å skape en god dyade mellom leder og medarbeider. På bakgrunn av dette utarbeidet vi følgende problemstilling: ”Hva skal til for å skape en god ...
  • Døm ikke dagens «underdog», de kan være morgendagens helter - HRs rolle i rekruttering av mangfold 

   Adrichem, Britt; Martens, Charlotte (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan HR-funksjonen i organisasjoner kan forsøke å påvirke og tilrettelegge for mangfoldsrekruttering. På grunnlag av dette har vi utviklet denne problemstillingen: Hvordan kan HR ...
  • E-læring i arbeidslivet: Hvordan lykkes når grunnleggende læringsprinsipper møter dagens teknologi 

   Edvardsen, Anna; Andfossen, Mari Kristine (Bachelor thesis, 2018-09-27)
   E-læring har vært anvendt i stor skala siden 2000-tallet. Som opplæringsform er det fleksibelt, tids- og kostnadsbesparende for selskaper, sammenlignet med tradisjonell klasseromsopplæring. Til tross for dette viser en ...
  • Emotionell intelligens - den avgörande ledarkompetensen? 

   Kristensson, Emelie Ida Elise; Johansson, Sanna Erika (Bachelor thesis, 2020-06-01)
   Syftet med denna uppgiften är att uppmärksamma emotionell intelligens som kompetens och vilken påverkan den har i ett allt mer teknologiskt arbetsliv. Det blir specifikt belyst i förhållande till ledarrollen och om det ...
  • Employee Value Proposition: Et verktøy for å tiltrekke og beholde nøkkelmedarbeidere 

   Smulders, Nathalie; Kaland, Hedda (Bachelor thesis, 2015-10-23)
   I vår bacheloroppgave har vi valgt å se på hvordan employee value proposition (EVP) kan brukes for å tiltrekke og beholde nøkkelmedarb eidere. For å svare på vår problemstillingen er det formulert tre forskningsspørsmål: ...
  • En annerledes onboarding 

   Borch, Ida; Ellingsen, Emilie; Rougthvedt, Hannah (Bachelor thesis, 2021)
   Vi har i denne bacheloroppgaven valgt å undersøke tema onboarding, rettere sagt dagens onboarding; digital onboarding. Dette er et område det finnes lite forskning på. Fremfor å snakke med virksomheter om hvordan onboarding ...
  • En kvalitativ studie for hvordan digital onboarding påvirker nyansattes læring og tilhørighet 

   Lorenzen, Cecilie; Morkemo, Nina Hofstad (Master thesis, 2021)
   Hensikten med denne avhandlingen er å belyse hvordan digital onboarding påvirker de nyansattes læring og tilhørighet til organisasjonen. God onboarding er viktig for at nyansatte skal trives og ha et ønske om å bli i ...
  • En kvalitativ studie for hvordan kunstig intelligens påvirker PwC Oslo 

   Grimstad, Bianca; Walberg, Nikolai (Master thesis, 2020-06)
   Problemet: Hvordan skal ledere og medarbeidere tilpasse seg den stadige teknologiske utviklingen, og hvordan dette påvirker virksomheter. Problemstilling: Hvordan påvirker kunstig intelligens PwC Oslo? Hensikt: ...
  • En kvalitativ studie om betydningen av kjønn i lønnsforhandlinger 

   Uggla, Johanna Sandahl; Lauritzen, Therese Berg; Pettersson, Linnéa Sofie (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Oppgavens overordnende problemstilling er: Hvilken betydning har kjønn i individuelle lønnsforhandlinger? Oppgavens hensikt er å få en dypere forståelse for de elementene som kan påvirke under en lønnsforhandling. Ettersom ...
  • En kvalitativ studie om kjønn og lønnsforhandlinger 

   Sundby, Anniken Maria; Trå, Samuel (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Hensikten med denne oppgaven er å undersøke hvordan menn og kvinner opptrer i individuelle lønnsforhandlinger, og om fremtreden kan bidra til å forklare lønnsforskjeller knyttet til kjønn som vi finner i dag. For å finne ...