Now showing items 87-106 of 302

  • Helter, idoler og idioter. Hvordan påvirker indre motivasjon prestasjoner blant lærere? 

   Brestrup, Christian fredrik; Kvalø Engelund, Kyrre; Dunne, Lukas Angelo (Bachelor thesis, 2020)
   Det hersker liten tvil om at lærere har en viktig posisjon i arbeidslivet. De skal bidra til at barn og unge gjennomfører grunnskole – i tillegg gjør de en innsats for å forme generasjon på generasjon, slik at de kan bli ...
  • “Her er kontoret. Du vet hva du skal gjøre.” : En studie av mellomlederes lederskifter 

   Sando, Tuva Frølich; Agerbo, Ane Tenvik (Master thesis, 2019)
   Mellomledere har en krevende hverdag og sitter strategisk plassert som knutepunkter mellom operativt og strategisk nivå i organisasjoner og er sentrale for å iverksette strategier. De føler seg ofte ensomme og møter mange ...
  • Hjemmekontor - den nye normalen 

   Kronstad, Karine; Kvitberg, Emilie; Bjørgengen, Mariann (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunnen for denne oppgaven er et ønske om å få en bedre forståelse av hvordan den indre motivasjonen påvirkes når kontoret blir flyttet til de private hjemmene. Dette er et svært dagsaktuelt tema, spesielt med tanke på ...
  • HMS ved risikofylt produksjonsarbeid 

   Randen, Linda Margrethe (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Mitt mål med denne forskningen var å få innsikt i om HMS-utfordringer i en bedrift med høy grad av helserisiko har innvirkning på de ansattes psykososiale miljø, i den grad at det gjør dem urolige for egen helse og begrenser ...
  • HR Analytics: sikre kvalitet gjennom kvantitet 

   Holmgren, Melinda; Johansen, Stefanie; Lindgren, Karin (Bachelor thesis, 2019)
   Samfunnet utvikles i en enorm hastighet, hvor organisasjoner må være tilpasningsdyktige for å ha mulighet til å henge med. Vi lever i en verden som blir mer datadrevet og som styres av teknologiske fremskritt, hvor mange ...
  • HR business-partner, gjennom strategi, digitalisering og mulighetsrealisering 

   Gulbrandsen, Marie Charlotte (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med oppgaven var å se på hvordan HR kan oppnå status som troverdig business-partner, ved å arbeide med strategi og digitalisering. I arbeidet med oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i teori, av eldre og nyere dato. ...
  • HR FRA ET ØKONOMISK PERSPEKTIV - Hvordan kan HR vise til resultat på bunnlinjen? 

   Andersen, Marianne; Tharaldsen, Jannicke; Rustad, Elise Skoland (Bachelor thesis, 2015-10-21)
   Denne bacheloroppgaven omhandler Gjensidige Forsikrings ASA, tema er HR-strategi og hvordan vi kan optimalisere denne gjennom å benytte analyse i utvikling av HR-tiltak. Mer spesifikt ønsket vi å se på: «Hvordan kan HR ...
  • HR som en strategisk partner: Hvordan arbeider HR-avdelinger for å være en relevant deltaker i ledergruppen? 

   Franzen, Lina; Fossedal, Jenny; Löfberg, Sara (Bachelor thesis, 2017)
   Som avslutning på tre års studier ved Høyskolen Kristiania med studieretning HR og personalledelse har vi valgt å fordype oss i temaet strategisk HR. Oppgavens problemstilling “Hvordan arbeider HR-avdelinger for å være ...
  • HR-chatbot - en ny digital assistent 

   Wassvik Ebeltoft, Sofie; Hella, Irene; Østvold Hjertenes, Nora (Bachelor thesis, 2020-06-03)
   Denne bacheloroppgaven handler om HR-avdelingens nye digitale assistent: «HR-chatbot». Formålet med studien er å undersøke hvordan HR-ansatte opplever en arbeidshverdag som i dag preges av robotisering, digitalisering ...
  • HR-lederes involvering og innflytelse som strategiske støttespillere til toppledelsen under Covid-19 

   Hedin, Kine; Wichman Johannessen, Anette Carita; Johannessen, Kenneth (Bachelor thesis, 2020)
   Temaet vi har valg er strategisk HR i krisetid, med problemstillingen: “Hvilken involvering og innflytelse har HR-ledere som strategisk støttespiller til toppledelsen i krisehåndteringsplanleggingen under Covid-19 ...
  • Hurra for sosiale medier i rekruttering! Eller...? 

   Berget, Marthe; Aasebø, Malin (Bachelor thesis, 2014-10-08)
   Denne bacheloroppgaven besvarer hvordan seks researchere bruker sosiale medier og effektene ved å implementere bruk av sosiale medier i rekrutteringsprosessen. Målet med oppgaven er å belyse hvilke negative effekter som ...
  • «Hva er rekrutteringskompetanse?» 

   Høeg, Julia Antonette Christensen (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg kompetanse og personlige egenskaper knyttet til en rekrutterer som holder et førstegangsintervju i en rekrutteringsprosess. Bakgrunnen for oppgaven er basert på mine egne erfaringer ved ...
  • Hva får oss til å yte det lille ekstra?: En kvalitativ studie om motivasjon hos unge arbeidstakere 

   Hjelle, Mariel; Hoff, Åse Krogh; Hellebergshaugen, Thea (Bachelor thesis, 2016-11-03)
   Denne bacheloroppgaven omhandler motivasjon i arbeidslivet. Motivasjon omtales som en indre psykologisk prosess som skaper drivkraft og får oss til å handle. Forskning peker i retning av at det er en klar sammenheng ...
  • Hva gikk galt i rekrutteringsprosessen? 

   Kristiansen Røli, Oda (Bachelor thesis, 2020)
   Denne oppgaven er skrevet rundt problemstillingen: «Er feilansettelser et resultat av en dårlig gjennomført rekrutteringsprosess?» Oppgaven sentrerer seg rundt hvorfor feilansettelser oppstår. Det å ansette nye ...
  • Hva gjør jeg på mandag? 

   Syverud, Cathrine; Solvang, Ann Kristin (Bachelor thesis, 2018-09-27)
   Vi har i dag 7. juni 2018, offentligjort vår nye bacheloroppgave som vi har kalt Hva gjør jeg på mandag? som en del av studiet HR og Personalledelse ved Høyskolen Kristiania i Oslo. I denne kvalitative studien ønsker ...
  • Hva gjør ledere i praksis? Samsvarer ledelsesteorier med en leders vanlige arbeidsdag? 

   Viddal, Berit; Ranes, Marie Christine; Værnes, Kristine (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Det finnes enormt mye teori rundt ledelse, og gjennom en lederutdanning har vi blitt kjent med mange av de klassiske. Disse fremstiller ofte ledelse som noe prosessuelt, reflektert og overordnet. Men stemmer det med hva ...
  • Hva kan påvirke opportunistisk atferd? En undersøkelse av arbeidsforholdet mellom arbeidstaker og nærmeste leder 

   Stensøe, Victoria Margaretha; Jacobsen, Caroline; Mirek, Danuta Simensen (Bachelor thesis, 2016-11-08)
   Vår oppgave prøver å belyse om variablene tillit, vennskap og kunnskap om arbeidsrett påvirker opportunisme. Vi har tatt utgangspunkt i et arbeidsforhold mellom arbeidstaker og nærmeste leder. Vi belyser teorien i hver ...
  • Hva oppleves som stressende i frilansyrket? 

   Altersved, Mari; Bjørnstad, Maria Meinich; Bjercke, Erika (Bachelor thesis, 2016-11-08)
   I denne oppgaven ønsker vi å få svar på problemstillingen “Hva oppleves som stressende i frilansyrket?”. For å svare på dette, vil vi se på faktorene fleksibel arbeidstid, utrygg lønn, selvstendighet og usikkerhet. Vi ...
  • Hvilke faktorer blir mest vektlagt når ledere skal motivere sine ansatte, og hvilken sammenheng finner vi til Herzbergs to-faktor teori? 

   Riise, Charlotte; Rellsmo, Charlotte; Åsberg, Andreas (Bachelor thesis, 2015-10-22)
   I alle valg vi tar i livet er det ofte en motivasjonsfaktor som står bak, en mening eller et formål med det vi gjør. I arbeidslivet er det en leders ansvar å motivere sine ansatte til å bruke sin kompetanse og personlige ...