Now showing items 188-207 of 302

  • Led deg til bedre selvfølelse 

   Nordsveen, Marte Charlotte; Nielsen, Julie Frisk (Bachelor thesis, 2016-11-18)
   Formålet med denne oppgaven er å undersøke hvordan arbeid med selvledelse i form av positiv tenkning og selvrefleksjon kan påvirke selvfølelsen. For å finne svar på vår problemstilling har vi designet et selvledelsesprosjekt ...
  • Lede endring i organisasjoner 

   Sveine, Vilde Ramleth; Steenfeldt-Foss, Julie Grønli (Master thesis, 2021)
   Formålet med forskningsprosjektet har vært å undersøke hvordan ledere best kan lede når endringer skal gjennomføres i organisasjoner. Det er flere faktorer som påvirker det å lede endring og vi skal undersøke noen av disse: ...
  • Ledelse av Lean-implementering. 

   Vikan, Maja; Trobe, Petter; Venning, Tommi Wilhelm (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Bakgrunnen for denne oppgaven er vår spesialisering i ledelse og felles interesse for Lean. Dagens samfunn er preget av endring, og Lean er den dominerende filosofien produksjonsbedrifter benytter til for å håndtere ...
  • Ledelse i fremragende bedrifter 

   Lunde, Elin; Magnussen, Kathrine (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Denne oppgaven handler om ledelse av fremragende selskaper, og kriteriene som må oppfylles for at selskapene skal betegnes som fremragende. Collins (2002) har sett på ledelse av fremragende selskaper i lys av noen ...
  • Ledelse – En relasjonsprosess 

   Loku, Fidan (Bachelor thesis, 2015-10-22)
   Ledelse er et fenomen som har blitt fundert over og forsket på omtrent like lenge som menneskets eksistens. Vi skulle tro at det fantes et klart svar på hva det er, hva det betyr og hvordan man utøver ledelse. Fenomenet ...
  • LEDELSE: FRA KJØNN TIL PERSON 

   Sagerud, Victoria Venbakken; Prag, Daniel (Bachelor thesis, 2015-10-21)
   Den overordnede problemstillingen for denne oppgaven er: Hvilke oppfatninger finnes om maskulin og feminin ledelse? Oppgaven belyser ulike oppfatninger om ledelse knyttet til maskuline og feminine personlighetstrekk, i ...
  • Leder som påvirkningsfaktor til indre motivasjon. En studie om lederes tanker-, kunnskap-og handlinger omkring ansattes indre motivasjon 

   Radford Sletner, Kine; Sandbeck, Amanda (Bachelor thesis, 2020-06-02)
   Gjennom denne studien har motivasjon vært hovedfokus, og videre hvilken betydning ledere har i den sammenheng. Vinklingen i oppgaven tar utgangspunkt i lederes perspektiv på hvordan de oppfatter egen påvirkningsevne. ...
  • [Lederatferd i Gasellebedrifter] 

   Hallstensen, Jeanett Gundersen; Myrvang, Aleksander Hansen; Horgmo, Daniel (Bachelor thesis, 2017-10-25)
  • LEDERKOMPETANSE ELLER FAGKOMPETANSE - Hva betyr utdanningsbakgrunn for personallederes utførelse av HR-aktiviteter i norske IT-bedrifter? 

   Henriksen, Michael; Lindegaard, Fredrik (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   I denne oppgaven ville vi bidra til å sette lys på utdanningens betydning for utøvelse av HR hos personalledere i IT-bransjen. Etter gjennomført Bachelor i HR og Personalledelse ser vi for oss at mye av kunnskapen vi har ...
  • Lederutvikling : En kvalitativ studie om virkningen av lederutvikling 

   Holm Knutsen, Karoline; Fiedler, Fam Helene (Master thesis, 2020-06)
   Fenomenet lederutvikling har vist seg å være av stor verdi, ikke bare for den enkelte leder, men også for medarbeidere og organisasjoner som helhet. I vår masteroppgave forsøker vi å gi økt forståelse for virkningen av ...
  • Lederutvikling hos mellomledere: En kvalitativ studie om overordnede sin betydning for mellomlederes utvikling 

   Pettersen, Mina; Rosenlund, Maud (Bachelor thesis, 2021)
   I vår bacheloroppgave forsøker vi å gi økt forståelse for overordnedes betydning for mellomlederes lederutvikling. Det mangler imidlertid forskning på feltet, og stadig flere stiller spørsmål ved virkningen av lederutvikling. ...
  • Lederutvikling – er det verdt investeringen? 

   Djuplasti, Silje; Aa, Cecilie (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   En rekke organisasjoner bruker store beløp på å videreutdanne sine ledere. Håpet er å tilby lederne et kompetanseløft som vil føre til positive synergier for organisasjonen. Selv om lederutdanningsprogram kan være med å ...
  • Lederutvikling. 

   Norderud, Iris; Evensen, Trude; Ruud, Frank (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Denne oppgaven er gjennomført i samarbeid med Store Norske Spitsbergen Kullkompani AS. Bedriften har vært igjennom et lederutviklingsprogram som vi har fått relativt frie tøyler til å analysere ettervirkningene av. ...
  • "Litt surdeig syrner hele deigen” - Hvilke konsekvenser kan feilansettelser ha for en organisasjon? 

   Christensen, Linn Reite; Grinaker, Iver; Grahl-Jacobsen, Sondre (Bachelor thesis, 2015-10-22)
   Denne oppgaven har tatt for seg konsekvensene av feilansettelser i organisasjoner på det norske arbeidsmarkedet. Hensikten har vært å belyse de faktiske forhold feilansettelser kan medføre i en organisasjon. Ansettelser ...
  • Lofotens fremtid: Kan investeringer i fiskeri og reiseliv forhindre fremtidig oljeboring i Lofoten? 

   Knutsen, Linn; Olsen, Phatchara (Bachelor thesis, 2014-10-25)
   For vårt bachelorarbeid har vi tatt for oss et tema som har vært en diskusjon som har berørt de fleste i dette området, nemlig oljeboring utenfor Lofoten. Stedet er ikke bare kjent som en destinasjon med den flotte naturen, ...
  • Læringskultur - suksessfaktor for å lykkes i fremtiden? 

   Wellerop, Kristine Marie; Sannerud, Thea Ytterstad; Scheflo, Tonje Marie (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   I denne oppgaven ønsket vi å besvare problemstillingen: “Hvilke kritiske faktorer må til for å danne er sterk læringskultur internt i Volvo Furuset?”. Denne undersøkelsen har som hovedfokus å avdekke kritiske faktorer ...
  • M ot samme destinasjon: Hvordan kan ledelse påvirke sykefravær? 

   Undheim, Jorunn Åshild Austrumdal; Slaatta, Julia (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven undersøker hvordan relasjonen mellom ledelse og ansatte kan påvirke de ansattes holdninger til sykefravær. For å kunne si noe om dette har vi brukt kvalitative dybdeintervjuer med fire ansatte i Norwegian ...
  • Magefølelsen : Jokeren i rekruttering 

   Lund, Celin Frølich; Hølvold, Andrea Solvang (Bachelor thesis, 2019)
   Bruken av magefølelse innen rekruttering er et mye omtalt tema, spesielt innen konsulentbransjen. Vårt utgangspunkt som forskere bygger på erfaring fra både skolebenken og arbeidsliv, og vi opplever et gap mellom forskning ...
  • Maktbalansen mellom leder og ekstern konsulent : En kvalitativ studie av maktbalansen mellom ledere og eksterne konsulenter 

   Overgaard, Anniken; Pedersen, Martine (Master thesis, 2019)
   Denne masteroppgaven ble til på grunnlag av vår nysgjerrighet for ledelse ved bruk av ekstern arbeidskraft. Det rådende paradigmet er blitt utfordret som følge av blant større usikkerhet, økt markedspress, høyere krav til ...
  • Makten av idrettsutøver som sponsorobjekt. 

   Moen, Christian; Bergholt, Tom-Eirik; Wiik, Ulrikke Louise (Bachelor thesis, 2014-10-17)
   Denne oppgaven har tatt for seg sponsing i Norge. Hensikten har vært å bedre kunnskapen rundt bruk av idrettsutøvere som sponsorobjekt med formål om å hjelpe norske bedrifter med ønske om å sponse. Da sponsorat gjerne ...