• Är vi attraktiva? ”En studie om digital HR-kompetens” 

      Karlsson, Irmeli; Runnberg, Evelina (Bachelor thesis, 2017-10-07)
      Syftet med denna uppgift är att uppmärksamma digital HR-kompetens och undersöka om utbildningen HR-og personalledelse uppfyller de förväntningar som arbetslivet har. Den teoretiska utgångspunkten för uppgiften baserar ...
    • Bacheloren er fullført, hva nå? 

      Fossum, Charlotte; Sollund, Sandra; Berger, Tonje (Bachelor thesis, 2016-11-07)
      Vår bacheloroppgave omhandler nyutdannede kvinner og deres første møte med arbeidslivet etter avsluttet utdanning. Vi undersøkte dette fenomenet ved hjelp av problemstillingen: ”Har kjønn og alderssammensetning i bedrifter ...
    • BCR3100(mangler tittel. red. merk) 

      Tai, Pui Ling; Undall, Kristine; Thune-Larsen, Ruby Dawes (Bachelor thesis, 2014-10-28)
      Vi har tatt for oss hvordan motivasjonen til ansatte eventuelt kan bli påvirket av å få en ny leder. Vi har tatt for oss fire temaer vi vil undersøke som er relatert til problemstillingen; Motivasjon, lederstil, tilbakemeldinger ...
    • Bemanningsbransjens rolle i det fremtidige arbeidsmarkedet 

      Haugen, Rebecca Victoria; Haugen, Ines Berget; Gudbrandsen, Even Engkrog (Bachelor thesis, 2016-11-09)
      Hva lurer vi egentlig på, og kan vi faktisk få svar? Dette var spørsmål vi stilte oss selv tidlig i prosessen. Forskere og eksperter fra ulike felt er nå i gang med å predikere på hvilken måte ny teknologi vil transformere ...
    • Beste praksis key account management i en profesjonell tjenesteytende virksomhet 

      Vik, Filip (Bachelor thesis, 2017)
      Hensikten med denne oppgaven var å få innsikt og forståelse for hvordan et stort internasjonalt konsulentselskap utøver beste praksis key account management (KAM), og hvordan forholdet forløper seg mellom selskapets ...
    • Beyond Budgeting: ledelse i kunnskapsindustrien 

      Gottenborg, Siri Eriksen; Grosvold, Christine Korneliussen; Bakke, Rebekka (Bachelor thesis, 2019)
      Vi har sett på hvordan Miles Oslo AS benytter styringsmodellen Beyond Budgeting i praksis. Gjennom datainnsamlingen fant vi fem hovedelementer som er viktig for å utøve Beyond Budgeting i Miles. Disse blir presentert med ...
    • Blir det lavere sykefravær av konfetti og hallelujah stemning? 

      Stordalen, Henrik Anker; Kristensen, Katrin (Bachelor thesis, 2018-10-01)
      I denne oppgaven skal vi ta for oss temaet sykefravær i hotellkjeden Nordic Choice Hotels (NCH). Hotellkjeden har de siste årene scoret bedre på sykefraværstall enn andre aktører i bransjen. Vi har avgrenset oppgaven til ...
    • Bruk av Facebook som et profesjonelt verktøy i internkommunikasjonen 

      Bjørn, Malin Elin; Brandt, Beatrice Marie (Bachelor thesis, 2014-10-08)
      Denne bacheloroppgaven startet med at vi gjennom egne erfaringer og venners uttalelser, hadde inntrykk av at mange butikker benytter Facebook til å kommunisere med sine medarbeidere. Dette fanget vår interesse og snøballen ...
    • Bruk av sosiale medier ved rekruttering. 

      Berg, Mats Kjelvik; Ellingsen, Edmund; Frydenberg, Mats (Bachelor thesis, 2014-10-17)
      Den foreliggende studien prøver å forstå hvordan sosiale medier i rekrutteringsprosessen brukes i norsk næringsliv, for så kunne se på fordeler og ulemper ved dette. Ved kvalitativ metode og herunder dybdeintervjuer har ...
    • Bruk av virkemidler i en endringsprosess: - Westerdals School of Communications – Hvor de løfter seg fra et produkt til et annet 

      Wille, Pia; Onsøyen, Stine Grindheim (Bachelor thesis, 2015-10-20)
      Bakgrunnen for denne oppgaven er basert på vår interesse for organisasjonsendring, og vi ville derfor se hvordan bedrifter tar for seg og gjennomfører endring. Vi ville inn i en bedrift å få innblikk i en faktisk ...
    • Brukerinvolvering: et verktøy for å optimalisere bruken av IT-systemer 

      Auld, Shelley Alexandra; Andersen, Marcus; Gjuvsland, Edny Kvalsund (Bachelor thesis, 2019)
      Vi har med denne undersøkelsen ønsket å få en større forståelse for menneskers aksept av teknologiske systemer i bedrifter, og hvordan man kan påvirke denne aksepten gjennom brukerinvolvering. Brukerinvolvering er et viktig ...
    • Coaching – en ledarstil? 

      Andersson, Adam (Bachelor thesis, 2017)
      Denna Bacheloruppsats förmedlar ett perspektiv kring coaching och dess relevans som ett fullständigt eller delvis inkluderande ledarskap. Uppsatsen framställer en teoretisk och empirisk förståelse kring de positiva och ...
    • «Den som lærer av sine tap, vinner mye»: en bacheloroppgave om varsling og organisasjonsmessig læring i politietaten 

      Andersen, Lena Kvernberg; Bergh, Marit Johanne Halvorsen; Klokset, Kaia (Bachelor thesis, 2017-10-25)
      I 2014 opplevde politiet sin aller første store varslingssak, Monika-saken. I etterkant av Monika-saken har politiledelsen fått sterk kritikk for sin håndtering av varslene som kom i forbindelse med saken. To år senere ...
    • Det ekstroverte idealet 

      Lahn-Johannessen, Marikken; Mysen, Ann-Helene; Flatøy, Kristine (Bachelor thesis, 2019)
      Denne bacheloroppgaven tar for seg personlighetstrekket ekstroversjon – introversjon med hensyn til rekrutteringsprosesser og stillingsannonser. Vi har i tillegg et fokus på hvordan informantene opplever disse motsetningene ...
    • ”DET KAN JO VÆRE SUNT FOR LEDELSEN Å FÅ HØRE DE ANSATTES SYN, FOR SÅ VIDT. OG VICE VERSA” - EN STUDIE OM PÅVIRKNING I VERDIKARTLEGGING 

      Knudsen, Kristine; Grimsgaard, Mari; Myrstad, Marte (Bachelor thesis, 2015-10-21)
      Temaet for denne bacheloroppgaven er organisasjonskultur. Vi avgrenset oppgaven til å omhandle verdier og verdikartlegging. Vi innhentet teori gjennom artikler, tidligere pensumbøker og annen faglitteratur. Vi snakket også ...
    • Det psykososiale arbeidsmiljøet - Har sjefen all makten? 

      Torgunrud, Christer Larsen; Kolskår, Michelle; Thorvaldsen, Ask; Morlandstø, Silje Karin (Bachelor thesis, 2021)
      Arbeidsmiljø er en del av alle arbeidsplasser og blir påvirket av en rekke ulike faktorer. Vi tror at en av de største, om ikke den største påvirkningen, på det psykososiale arbeidsmiljøet kommer fra ledere. Denne påstanden ...
    • ”Digital kommunikasjon på tvers av generasjoner” - Fire generasjoners tilnærming til IKT 

      Lindseth, Amanda (Bachelor thesis, 2017-10-07)
      I kjølevannet av den teknologiske fremveksten har de seneste generasjonene, henholdsvis Generasjon- Z og Y, vært utsatt for en rekke generaliseringer. Stereotypiene er mange og behandler mangfoldige aspekter, men et ...
    • Digital Onboarding 

      Hellberg, Hanne Elin Sofie; Haugstulen, Kathrine; Hansen, Isabelle Madeleine Klappan (Bachelor thesis, 2021)
      Forskning viser at en vanlig årsak til tidlig turnover i mange organisasjoner er mangelfulle onboardingsprosesser (Leveraas 2019). Å integrere en nyansatt er en kompleks prosess som krever innsats av både leder og ...
    • Digital onboarding - Kan nyansatte integreres fra hjemmekontoret? 

      Jensen, Iris (Bachelor thesis, 2021)
      Denne bacheloroppgaven omhandler temaet digital onboarding med hovedvekt på de sosiale aspektene ved onboarding. Onboarding er prosessen som foregår fra den nyansatte har underskrevet arbeidskontrakten og varer frem til ...
    • Digitale transformasjoner og soft skills: En studie av syv virksomheter i Oslo-regionen. 

      Tangen, Maiken Elise; Storhoug, Tone (Master thesis, 2019)
      Funn fra vårt kvalitative studie indikerer at soft skills har stor betydning i gjennomføring av digitale transformasjoner. Kommunikasjon, endringsvilje, empati, eierskap, samarbeidsevne, og læringsvilje blir ansett som ...