Now showing items 165-184 of 302

  • Kjønnsforskjeller i holdninger til sykefravær i Norge 

   Dahl, Sara; Chakiri, Ilham (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Det høye sykefraværet blant kvinner i Norge har skapt mye medieomtale, og det har vært hete debatter rundt temaet. Vi ønsket med vår oppgave å kartlegge ulike holdninger blant menn og kvinner fordi det ikke fantes nok ...
  • Kjønnsforventninger fra en leders perspektiv 

   Grip, Karoline Nordby; Gjesvik, Sunniva Qvale (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   I denne oppgaven har vi valgt å studere temaene kjønn og ledelse. Fremfor å undersøke faktiske forskjeller mellom mannlige og kvinnelige lederegenskaper, ønsket vi å ta utgangspunkt i ledernes egne oppfatninger. Dette ledet ...
  • Kjønnskvotering – et hemmende eller fremmende virkemiddel for likestilling? 

   Haugen, Martine Børsum; Christensen, May; Grindalen, Ida (Bachelor thesis, 2016-11-08)
   Formålet med oppgaven er å kartlegge hvorvidt kjønnskvotering fremmer eller hemmer likestilling i næringslivet, og avdekke om lovbestemmelsene ikke lenger samsvarer med utviklingen i samfunnet. Er det kanskje slik at lov ...
  • Kommunikasjon i endringsprosesser 

   Slåke, Sara Wold; Kalsnes, Maria; Brunborg, Julie (Bachelor thesis, 2017)
   I innledningen utdyper vi problemstillingen, og de aspektene rundt det vi vil undersøke. Videre presenterer vi Bedrift Norway AS, organisasjonen vi har brukt i vår undersøkelse. I siste del av innledningen har vi valgt ...
  • Kommunikasjon og motivasjon under organisatoriske endringsprosesser 

   Lunde Markussen, Ina (Bachelor thesis, 2020)
   Fokuset i denne bacheloren er på hvordan kommunikasjon kan fremme motivasjon og aksept for organisatoriske endringer. Undersøkelsen viser at kommunikasjon er viktig for motivasjon, men at det også er andre forhold som ...
  • Kommunikasjon som verktøy i endringsprosesser - hvorfor og hvordan? - Et casestudie av Rolls Royce Marine i Norge 

   Kvalsund, Lars Bussesund; Haffner, Dennis (Bachelor thesis, 2015-10-21)
   Denne bacheloroppgaven er skrevet av to studenter ved Markedshøyskolen Campus Kristiania sitt HR og Personalledelse-studieprogram i Oslo våren 2015. Oppgaven inneholder en bearbeidelse av to, på det tidspunkt, pågående og ...
  • Kompetanse er ferskvare! : Reskilling som tiltak i kompetanseplanleggingen 

   Bjerknes, Marte; Eidet, Marte; Fjellstad, Julie (Bachelor thesis, 2019)
   I et samfunn i hyppig endring, må man anse kompetanse som ferskvare! I denne bacheloroppgaven undersøker vi temaet «reskilling», da dette kan være en mulig løsning for å imøtekomme morgendagens kompetansekrav. Vi ønsket å ...
  • Kompetansemobilisering og arbeidsmotivasjon - en studie av Hordaland Fylkeskommune, seksjon OT/PPT. 

   Egeli, Emilie; Småbrekke, Daniella Tordal; Holum, Nathalie (Bachelor thesis, 2017-10-06)
   Denne studien har til hensikt å kartlegge kompetansemobilisering i Hordaland Fylkeskommune, seksjon OT/PPT. Studien undersøker hvilke faktorer som er mest sentrale for medarbeidernes opplevelse av kompetansemobilisering, ...
  • Konflikthåndtering på arbeidsplassen 

   Kleppestø, Helene Birkeland; Flesland, Elisabeth (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven omhandler temaet oppstart av konflikter. Konflikt er et tema som ledere blir oppfordret til å håndtere på best mulig måte av blant annet Arbeidsforskningsinstituttet AS, Statens arbeidsmiljøinstitutt og ...
  • KONTINUERLIG ENDRING BLIR STADIG EN STØRRE DEL AV ARBEIDSHVERDAGEN 

   Østby, Kathrine Schønning; Hattrem, Cecilie (Bachelor thesis, 2017)
   I likhet med flere millioner andre mennesker har også vi latt oss inspirere av den tidligere presidenten Barack Obama. Obama har inspirert med engasjement, retorikk, handlekraft og kontinuerlige forbedringer ved å fremstå ...
  • Kontinuerlig læring i et hurtig endrende arbeidsliv. På hvilken måte kan EVRY fremme kontinuerlig læring gjennom medbestemmelse og prosjektarbeid? 

   Trollebø, Linn Katrin; Hofland, Katrine (Bachelor thesis, 2020-06-02)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan kontinuerlig læring og kompetanseutvikling kan realiseres gjennom å jobbe i prosjekt og gi medarbeiderne en større del av ansvaret for egen læring. Formålet med oppgaven har ...
  • Kontorlandskapets påvirkning på samhandling blant ansatte 

   Domert, Susann; Stegerød, Nicoline Fritzvold (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Denne bacheloroppgaven skal ta for seg kontorlandskapet, og hvordan det påvirker ansattes opplevelse av samhandling. Gjennom en kvalitativ undersøkelse skal vi besvare problemstillingen “På hvilke måter påvirker ...
  • Kontorløsningens påvirkning 

   Skauge, Thea; Dragnes, Kine Sunde (Bachelor thesis, 2015-10-21)
   Vi har i denne bacheloroppgaven har undersøkt problemstillingen: Hvordan påvirker ulike kontorløsninger kommunikasjon, kunnskapsdeling og produktivitet? For å kunne besvare problemstillingen ytterligere fant vi det ...
  • Kontorløsningers innvirkning på de ansatte 

   Sundalskleiv, Siri; Rygh, Lene Jeanette; Rognerud, Tina (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Det har skjedd store endringer gjennom årene når det gjelder den fysiske organiseringen av kontorløsninger. Utviklingen har gått fra 70-tallets åpne landskap, til 80-tallets cellekontor og frem til nåtidens åpne landskap ...
  • Kontorløsningers påvirkningskraft 

   Storemark, Haakon; Larsen, Merete; Dahle, Siril (Bachelor thesis, 2016-11-11)
   Målet med denne forskningen har vært å få et innblikk i kontorløsningens påvirkningskraft og få belyst opplevelsen til den enkelte medarbeider i en arbeidshverdag. Nærmere presisert omhandler denne forskningen hvordan ...
  • Krisen som fremskyndet fremtidens arbeidsform 

   Ussberg, Marie; Stø Johansen, Martine Elisabeth; Bjøndal, Lea (Bachelor thesis, 2020-06-03)
   Formålet med oppgaven er å belyse hvordan produktiviteten påvirkes av en hjemmekontortilværelse, som påtvunget under Covid-19-krisen. Vi ønsket å se på hva som fremmer produktivitet og om hjemmekontor er en produktiv ...
  • Kunnskapsdeling mellom kloke hoder. “Hva fremmer deling og læring i en kunnskapsbedrift?” 

   Giske, Thea; Myrhol, Kristine Marie; Heggheim, Karianne (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   I oppgaven tar vi for oss hvordan Atea driver med intern kompetanseutvikling, gjennom kunnskapsdeling. De er et IT-selskap og en kunnskapsbedrift, med et mål om å bruke teknologiske løsninger og kompetanse til å forme et ...
  • Kunsten å forstå mostand i endringsprosesser 

   Asakskogen, Unn-Jeanette; Berntsen, Caroline Bach (Bachelor thesis, 2015-10-20)
   Oppgavens formål er å komme med et bidrag til det teoretiske/litterære feltet endringsledelse. Problemstillingen tar utgangspunkt i en antakelse om at norske ledere mangler kunnskap om, eller glemmer å ha nok fokus på de ...
  • Kunstig intelligens i rekruttering 

   Angeltvedt, Kristine; Bollingmo, Johanne Berg (Bachelor thesis, 2017-10-25)
  • Kunstig intelligens i rekrutteringsprosesser 

   Grande, Stine Melike; Johannessen, Helle Vollan (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Bakgrunnen for bacheloroppgavens tematikk er vår interesse for fagområdet HR og personalledelse, med en fordypning i kunstig intelligens og rekruttering. Temaet for oppgaven er bruken av kunstig intelligente systemer i ...