Now showing items 261-280 of 303

  • Skjønnhetsidealet i reklame. 

   Ranes, Margrethe; Sliper, Maren; Pedersen, Linnea Bjordal (Bachelor thesis, 2014-10-28)
   Hovedtemaet for denne bacheloroppgaven er skjønnhetsidealet i reklame, og om det har påvirkningskraft på selvbildet til unge kvinner. Målet med oppgaven er å se hvordan unge kvinner blir påvirket av skjønnhetsidealet ...
  • “Smi mens jernet er varmt og motivasjonen på topp” - En studie av digital læring i onboardingprosessen 

   Pedersen, Carina; Aandal, Andrea Svendsen (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Formålet med bacheloroppgaven er å undersøke hvordan learning management systems (herretter kalt LMS), i dag blir benyttet i fem bedrifter innen varehandel. Fokuset er på årsaken til benyttelse, med vekt på temaet ...
  • Smidig prosjektarbeid og utvikling i Digitaliseringsdirektoratet 

   Andersen, Cathrine Sølvberg; Bø, Idar (Bachelor thesis, 2021)
   Denne studien har som hensikt å undersøke hvordan prosjekter blir gjennomført i henhold til prosjektteori og smidig metodikk. Dette har blitt undersøkt gjennom følgende problemstilling: ● “Hvordan arbeider ...
  • Smisker du? 

   Berner, Marthe; Josefsen, Malin Victoria; Bjørnskau, Ida (Bachelor thesis, 2014-10-08)
   Vår Bacheloroppgave tar for seg fenomenet innsmigrende adferd. Vi undersøkte innsmigrende adferd ut i fra problemstillingen: o Hvilken effekt har innsmigrende adferd for selgere i dag? Ut i fra dette fokuserte vi på to ...
  • Sosiale relasjoner og jobbdebut 

   Hilton, Tor-Kristian; Fredriksen, Andrea Barbara; Maksumic, Azra (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Inn De siste årene har det kommet mye forskning om nettverk kan påvirke din evne til å skaffe deg jobben du ønsker, og klatre opp i karrierestigene. Det viser seg at mange benytter seg av sosiale relasjoner for å finne ...
  • “Spillifisering som HR trend i norske virksomheter” - En eksperimentell studie av læringseffekter ved spillifisering 

   Rud, Anette; Swanberg, Erik; Roen, Maren (Bachelor thesis, 2017-10-06)
   Temaet for denne oppgaven er spillifisering som HR trend for fremtiden og målet med oppgaven er å finne ut om hvordan norske virksomheter kan lære raskere ved å innføre dette i læringsprosessen. Vi hadde en antakelse om ...
  • Statistisk eksperiment på hvordan kjønnet kan påvirke i en rekrutteringsprosess 

   Fjærdbo, Eleonora; Almroth, Marte Peckel; Kivarkis, Patrisya (Bachelor thesis, 2017-10-09)
   Vårt valg av tema og problemstilling har vært likestilling mellom kjønn og om kjønn har en påvirkning på vurderinger man gjør i en rekrutteringsprosess. Vi ønsker å belyse problematikken ved å bruke kvantitativ metode ...
  • Statsråder kommer og går, men embetsverket består : En kvalitativ studie om samarbeidet mellom statsråder og departementsråder. 

   Hansen, Adrian; Pettersdatter, Mille Camilla (Master thesis, 2020-06)
   Denne studien tar for seg samarbeidet mellom statsråder og departementsråder, da disse stillingene er sentrale i den offentlige forvaltningen. I samarbeidet kan det oppstå ulike dilemmaer som partene er nødt til å ta hensyn ...
  • Stjernemerking og strategisk suksess i norsk hotellnæring 

   Aasprong, Rune; Anker-Nilssen, Kate H. (Bachelor thesis, 2012-11-28)
  • Strategisk HR i praksis 

   Røang, Karoline Braseth; Killi, Simon Christoffer (Bachelor thesis, 2015-10-22)
   Denne oppgaven dreier seg om NorgesGruppen, deres HR-funksjon og dagligvarevirksomhet. Med stor markedsandel og oss som lojale kunder, ønsket vi derfor å finne ut om HR jobber strategisk i en stor virksomhet som denne. Vi ...
  • Strategisk HR som en verdiskaper 

   Ysen-Haugen, Mari; Villyn, Victoria; Ødegård, Ina Skarpnord (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Etter turbulente forhold i næringslivet i 1987 begynte HR å engasjere seg i virksomheten hvor funksjonen bestod av et tett samarbeid med ledelsen og leveringen av gode resultater. Med økt konkurranse globalt ble det ...
  • Strategisk HR: Hvordan kan HR lykkes i rollen som strategisk partner? 

   Wold, Espen André; Viksløkken, Anders; Øyvik, Lise-Marie (Bachelor thesis, 2016-11-07)
   Bacheloroppgavens overordnede problemstilling er “hvordan kan HR lykkes i rollen som strategisk partner?”. Temaet er strategisk HR og bakgrunnen for valg av tema er at HR har endret karakter de siste årene, og at det i ...
  • Styrk samholdet mellom dine ansatte gjennom Job Crafting 

   Leonhardsen, Mona; Rickardsson, Linnea; Løseth, Ida (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   I dagens samfunn er de fleste opptatt av hvordan lederen tilrettelegger og leder ansatte. Men hvilke krav har den ansatte selv for å forme sin arbeidsdag? I tillegg er det et krav i norsk arbeidsmiljølov at alle skal ...
  • Styrkebaserte spørsmål og jobbengasjement 

   Vatten, Ingeborg; Øygarden, Ida; Samuelsen, Renate I. (Bachelor thesis, 2016-11-09)
   Stress er verdens tredje største helseproblem. Når vi vet at antallet egenmeldinger på grunn av lettere psykiske plager nesten har doblet seg det siste tiåret synes vi det er viktig at organisasjoner og arbeidsplasser ...
  • Suksesskriterier for å ivareta sosial- og akademisk integrasjon. 

   Karlsen, Nora; Bolstad, Vilde; Kimiko Ludvigsen, June (Bachelor thesis, 2020)
   Som følge av pandemien Covid-19 har studenters undervisningsmetode i stor grad endret seg fra et fysisk campus over til et digitalt campus. I den forbindelse ønsker vi gjennom denne studien å belyse i hvilken grad Høyskolen ...
  • Survivor Syndrome- Hvordan påvirkes de gjenværende av nedbemanningen? 

   Smith, Markus; Robbins, Paul Trevor (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Denne oppgaven har hatt som formål å undersøke om de gjenværende ansatte opplevde «survivor syndrome» i forbindelse med nedbemanningen hos Orkla i 2013, etter at deres oppkjøp av Rieber & søn var et faktum. Survivor syndrome ...
  • Teamarbeid fra hjemmekontor under koronapandemien 

   Meltzer, Amalie; Osaland, Tea; Nansve, Maria (Bachelor thesis, 2021)
   Denne bacheloroppgaven undersøker hvordan velfungerende team har blitt påvirket av å bli plassert på hjemmekontor under koronapandemien. Det er et tema som ikke har vært forsket mye på fordi det bare er litt over ett år ...
  • This is IT. En studie om hvilke lederegenskaper som vektlegges i rekrutteringen av ledere til IT-bransjen 

   Øyen, Anja; Akhtar, Mohammed Haris (Bachelor thesis, 2020-05-22)
   Denne studien omhandler temaet ledelse i kunnskapssamfunnet og hvilke egenskaper som vektlegges i rekrutteringen av nye ledere til IT-bransjen. Formålet har vært å få et dypere innblikk i hvilke lederegenskaper som både ...
  • Tidlig medvirkning: -et tveegget sverd? 

   Søiland, Nora; Pereira, Sandra Emilie; Sandberg, Helle (Bachelor thesis, 2016-11-07)
   I helsesektoren foreligger det en standardisert plan for hvordan ansattes medvirkning i endringsprosjekter skal foregå. I en endringsprosess vil det være flere endringsprosjekter for å oppnå endringsprosessens overordnede ...