• Fremtidens HR: en helsefremmende arbeidsplass 

   Berg Martinsen, Ane; Kirkeleit, Benedikte; Aarnes, Maria (Bachelor thesis, 2020-06-02)
   Tema: I denne bacheloroppgaven har vi dannet en arbeidsmodell for hvordan norske bedrifter optimalt sett kan tilrettelegge for god ansatthelse. Problemstillingen er:”Hva består tilrettelegging for helsefremmende tiltak ...
  • Førstegangsledelse - fra den andre siden av gjerdet 

   Halvarsson, Terese; Myhrvang, Monica (Bachelor thesis, 2015-10-22)
   Linda Hill og Haaland og Dale har forsket på prosessen det er å bli leder for første gang. Deres undersøkelser omhandler utfordringer man møter som ny leder og de konkluderer forskningen med at det er et mangelfullt ...
  • Førstegangsledere 

   Svendsrud, Christine Nilsen (Bachelor thesis, 2013-12-09)
   Å være førstegangsleder skjer en gang. Det er i denne fasen man danner grunnlaget for lederrollen. Beslutningen om å bli leder skjer raskt når en leder blir syk eller slutter. Derfor er det ofte lite gjennomtenkt, både ...
  • Førstelinjemedarbeideres bidrag i tjenesteinnovasjoner 

   Eggen, Knut Erik; Engvik, Bjørn Jansøn (Bachelor thesis, 2017)
   Bakgrunnen for oppgaven er en felles interesse for tjenesteinnovasjon og tjenesteutvikling. I oppgaven undersøkes førstelinjemedarbeidernes involvering i tjenesteinnovasjonsprosessen, og hvilke faktorer som fremmer eller ...
  • «GAME ON» FOR REKRUTTERERE 

   Brynildsen, Tuva Marie Josefine; Pedersen, Vibeke Rye; Bugge, Kaja (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Temaet: I denne oppgaven har vi valgt å se på hvordan gamification kan benyttes som et testverktøy i rekruttering. Vi har valgt følgende problemstilling: “Hvilke implikasjoner har bruk av gamification som testverktøy ...
  • Gjennomtrekk i restaurantbransjen: Hva påvirker frivillig gjennomtrekk i restauranter? 

   Nilsson, David (Bachelor thesis, 2017)
   Denne oppgaven sentrerer seg rundt temaet gjennomtrekk i restauranter. For å undersøke dette er følgende problemstilling lagt til grunn: ”Hva påvirker frivillig gjennomtrekk i restauranter?”. For å undersøke hva som påvirker ...
  • Glasstaket slår sprekker: Suksess, barrierer og karrierekoder på vei til toppen 

   Vidal, Mariell Rasmussen Pal; Olsen, Marthe; Samuelsen, Marianne (Bachelor thesis, 2016-11-08)
   Denne oppgaven utforsker hvilke karrierekoder, suksesskriterier og barrierer kvinner møter i sitt karriereforløp til høysete nivå. Vi ønsket å undersøke kvinnelige ledere på høyt nivå innenfor bank og finans, som ansees ...
  • Helter, idoler og idioter. Hvordan påvirker indre motivasjon prestasjoner blant lærere? 

   Brestrup, Christian fredrik; Kvalø Engelund, Kyrre; Dunne, Lukas Angelo (Bachelor thesis, 2020)
   Det hersker liten tvil om at lærere har en viktig posisjon i arbeidslivet. De skal bidra til at barn og unge gjennomfører grunnskole – i tillegg gjør de en innsats for å forme generasjon på generasjon, slik at de kan bli ...
  • “Her er kontoret. Du vet hva du skal gjøre.” : En studie av mellomlederes lederskifter 

   Sando, Tuva Frølich; Agerbo, Ane Tenvik (Master thesis, 2019)
   Mellomledere har en krevende hverdag og sitter strategisk plassert som knutepunkter mellom operativt og strategisk nivå i organisasjoner og er sentrale for å iverksette strategier. De føler seg ofte ensomme og møter mange ...
  • Hjemmekontor - den nye normalen 

   Kronstad, Karine; Kvitberg, Emilie; Bjørgengen, Mariann (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunnen for denne oppgaven er et ønske om å få en bedre forståelse av hvordan den indre motivasjonen påvirkes når kontoret blir flyttet til de private hjemmene. Dette er et svært dagsaktuelt tema, spesielt med tanke på ...
  • HMS ved risikofylt produksjonsarbeid 

   Randen, Linda Margrethe (Bachelor thesis, 2017-10-07)
   Mitt mål med denne forskningen var å få innsikt i om HMS-utfordringer i en bedrift med høy grad av helserisiko har innvirkning på de ansattes psykososiale miljø, i den grad at det gjør dem urolige for egen helse og begrenser ...
  • HR Analytics: sikre kvalitet gjennom kvantitet 

   Holmgren, Melinda; Johansen, Stefanie; Lindgren, Karin (Bachelor thesis, 2019)
   Samfunnet utvikles i en enorm hastighet, hvor organisasjoner må være tilpasningsdyktige for å ha mulighet til å henge med. Vi lever i en verden som blir mer datadrevet og som styres av teknologiske fremskritt, hvor mange ...
  • HR business-partner, gjennom strategi, digitalisering og mulighetsrealisering 

   Gulbrandsen, Marie Charlotte (Bachelor thesis, 2021)
   Formålet med oppgaven var å se på hvordan HR kan oppnå status som troverdig business-partner, ved å arbeide med strategi og digitalisering. I arbeidet med oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i teori, av eldre og nyere dato. ...
  • HR FRA ET ØKONOMISK PERSPEKTIV - Hvordan kan HR vise til resultat på bunnlinjen? 

   Andersen, Marianne; Tharaldsen, Jannicke; Rustad, Elise Skoland (Bachelor thesis, 2015-10-21)
   Denne bacheloroppgaven omhandler Gjensidige Forsikrings ASA, tema er HR-strategi og hvordan vi kan optimalisere denne gjennom å benytte analyse i utvikling av HR-tiltak. Mer spesifikt ønsket vi å se på: «Hvordan kan HR ...
  • HR som en strategisk partner: Hvordan arbeider HR-avdelinger for å være en relevant deltaker i ledergruppen? 

   Franzen, Lina; Fossedal, Jenny; Löfberg, Sara (Bachelor thesis, 2017)
   Som avslutning på tre års studier ved Høyskolen Kristiania med studieretning HR og personalledelse har vi valgt å fordype oss i temaet strategisk HR. Oppgavens problemstilling “Hvordan arbeider HR-avdelinger for å være ...
  • HR-chatbot - en ny digital assistent 

   Wassvik Ebeltoft, Sofie; Hella, Irene; Østvold Hjertenes, Nora (Bachelor thesis, 2020-06-03)
   Denne bacheloroppgaven handler om HR-avdelingens nye digitale assistent: «HR-chatbot». Formålet med studien er å undersøke hvordan HR-ansatte opplever en arbeidshverdag som i dag preges av robotisering, digitalisering ...
  • HR-lederes involvering og innflytelse som strategiske støttespillere til toppledelsen under Covid-19 

   Hedin, Kine; Wichman Johannessen, Anette Carita; Johannessen, Kenneth (Bachelor thesis, 2020)
   Temaet vi har valg er strategisk HR i krisetid, med problemstillingen: “Hvilken involvering og innflytelse har HR-ledere som strategisk støttespiller til toppledelsen i krisehåndteringsplanleggingen under Covid-19 ...
  • Hurra for sosiale medier i rekruttering! Eller...? 

   Berget, Marthe; Aasebø, Malin (Bachelor thesis, 2014-10-08)
   Denne bacheloroppgaven besvarer hvordan seks researchere bruker sosiale medier og effektene ved å implementere bruk av sosiale medier i rekrutteringsprosessen. Målet med oppgaven er å belyse hvilke negative effekter som ...
  • «Hva er rekrutteringskompetanse?» 

   Høeg, Julia Antonette Christensen (Bachelor thesis, 2018-10-01)
   Denne bacheloroppgaven tar for seg kompetanse og personlige egenskaper knyttet til en rekrutterer som holder et førstegangsintervju i en rekrutteringsprosess. Bakgrunnen for oppgaven er basert på mine egne erfaringer ved ...