• HR-chatbot - en ny digital assistent 

      Wassvik Ebeltoft, Sofie; Hella, Irene; Østvold Hjertenes, Nora (Bachelor thesis, 2020-06-03)
      Denne bacheloroppgaven handler om HR-avdelingens nye digitale assistent: «HR-chatbot». Formålet med studien er å undersøke hvordan HR-ansatte opplever en arbeidshverdag som i dag preges av robotisering, digitalisering ...