• Kunsten å forstå mostand i endringsprosesser 

      Asakskogen, Unn-Jeanette; Berntsen, Caroline Bach (Bachelor thesis, 2015-10-20)
      Oppgavens formål er å komme med et bidrag til det teoretiske/litterære feltet endringsledelse. Problemstillingen tar utgangspunkt i en antakelse om at norske ledere mangler kunnskap om, eller glemmer å ha nok fokus på de ...