• Etnisk mangfold i arbeidslivet - Praksis og tiltak 

      Andresen, Mari Hoff; Asbjørnsen, Christian; Bruun, Kristoffer (Bachelor thesis, 2015-10-21)
      Den overordnede problemstillingen for denne studien er ”Hva kjennetegner holdninger til og arbeidet med etnisk mangfold, i organisasjoner som har blitt tildelt Regjeringens Mangfoldspris?”. For å besvare problemstillingen ...