• Brukerinvolvering: et verktøy for å optimalisere bruken av IT-systemer 

      Auld, Shelley Alexandra; Andersen, Marcus; Gjuvsland, Edny Kvalsund (Bachelor thesis, 2019)
      Vi har med denne undersøkelsen ønsket å få en større forståelse for menneskers aksept av teknologiske systemer i bedrifter, og hvordan man kan påvirke denne aksepten gjennom brukerinvolvering. Brukerinvolvering er et viktig ...